Şeyh Ahmed Faiz el-Berzenci ve Tuhfetu'l-İhvan Adlı Eserindeki Metodu

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-27 20:18:55.0
Language : Arapça
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 3424-3434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale Ahmet Faiz el-Berzenci'nin Tuhfetü’l İhvan fi Şerhi Fethi’r-Rahman adlı eseri ile ilgili detaylı bilgiler içermektedir. İki bölümden oluşan makalenin birinci bölümünde müellifin hayatı ile ilgili bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise Şeyh Ahmed Faiz el-Berzenci’nin Tuhfetü’l İhvan fi Şerhi Fethi’r-Rahman adlı eserinde takip ettiği yöntemi ele alınmıştır.

 

 

Keywords

Abstract

This article includes the methodology of Sheikh Ahmed Fayez Al-Barzanji, may God have mercy on him, in his book: ( Tuhfat Alihwan fe sharh Fath Al-Rahman), and we have divided it into two chapters:   The first chapter: his life, which was divided into three sections:The first topic: his name, lineage, birth, and familyThe second topic: his teachers and students. The third topic: his books and his deathThe second chapter: its methodology, and I divided it into two sections:The first topic: introducing the book (The Masterpiece of the Brotherhood in Sharh Fath al-Rahman). The second topic: the approach of Sheikh Ahmed Fayez in his book: (Tuhfat al-Ikhwan fi Sharh Fath al-Rahman).

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics