Kadın Çalışanların İşyeri Sorunlarının Çözümünde Dışsal Motivasyon Faktörleri Ekseninde Yönetici Desteğinin Rolü

Author :  

Year-Number: 2023-70
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-01 00:39:45.0
Language : Türkçe
Konu : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Number of pages: 3298-3318
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, çalışma hayatında kadınların iş yeri sorunlarının çözümünde yöneticilerin motivasyon araçlarını kullanmadaki rolü ve etkileri incelenmektedir. Çalışmada, kadınların iş yaşamındaki sorunlarını azaltmak için yöneticilerin uygulayabileceği stratejiler tartışılmaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde kadınların çalışma hayatına giriş ve kadınların iş hayatında karşılaştığı zorluklar ve cinsiyet ayrımcılığına ilişkin konular ele alındı. Devamında sorunların çözümünde etkili rolü olan ve yöneticinin kullandığı bir araç olarak motivasyon ve motivasyon kuramları incelendi. Bu kapsamda, kadın çalışanların sorunlarının çözümünde yöneticilerin verdiği motivasyonel destek araçları ve uygulamalara irdelendi.

Bu amaç doğrultusunda, literatür taraması yöntemi kullanılmıştır.  Sonuçta yöneticilerin kadın çalışanların iş yaşamındaki sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Yöneticilerin kadınları kararlara katılım ve kariyer gelişimi noktasında teşvik etmeleri ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaları ve kadın çalışanlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılması önerilmektedir.

 Kadın çalışanın çalışma hayatında ne kadar az sorun yaşarsa o kadar üretken olacağı, iş ve özel yaşamı arasında dengeyi koruyacağı, öte yandan işletmenin de daha az işgücü devri yaşayacağı, mal ve hizmet üretiminde kalite verimliliği yükselteceği ve az maliyetle yüksek kazanç gibi çok yönlü kazanımlar elde edeceği söylenebilir.

 

Keywords

Abstract

In this article, the role and effects of managers' use of motivation tools in solving workplace issues for women in the workforce are examined. Strategies that managers can implement to reduce the problems faced by women in the workplace are discussed in the study.

The first section of the study covers topics related to women's entry into the workforce, the challenges they face in the workplace, and gender discrimination. Following this, motivation and motivational theories, which play an effective role in solving these issues and are used by managers as a tool, are examined. In this context, the motivational support tools and practices provided by managers in the resolution of women employees' problems are analyzed.

In this regard, the literature review method has been used. As a result, it has been determined that managers play an important role in solving the problems of women in the workplace. It is recommended that managers encourage women to participate in decision-making and career development, assist them in their personal development, and implement positive discrimination policies for women employees. It can be said that the fewer problems a female employee experiences in her work life, the more productive she will be, and she will maintain a balance between work and personal life. Additionally, the business will experience less employee turnover, increase quality and efficiency in the production of goods and services, and achieve versatile gains with low cost and high profits.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics