Rekabet İstihbaratı Temelli Yaklaşım İle İhracat Pazarlamasında Hedef Pazar Tespiti Ve Otomotiv Yedek Parça Sektörü Uygulama Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 19:43:14.0
Language : İngilizce
Konu : Pazarlama
Number of pages: 2921-2930
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hiper rekabet ortamında başarılı ve sürdürülebilir bir ihracat performansı ortaya koymaya çalışan ülkelerin ihracatta kullandıkları yol, yöntem ve araçlar teknolojik gelişimlerin etkisiyle rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde değişerek gelişimini sürdürmektedir.   

Dünyanın 17. büyük ekonomisi olarak en çok ihracat yapan ülkeler arasında 31. sırada yer alan ve hedefi ilk 20 arasında yer almak olan Türkiye, hiper rekabet ortamında yüksek ihracat performansını ortaya koyabilmek için 2023 ihracat vizyonu kapsamında kendisine 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koymuştur. Türkiye 2023 ihracat hedefi doğrultusunda 24 sektörü kapsayacak şekilde firmaları kalkınmanın ana kaynağı olan ihracata teşvik etmektedir. 

Bu çalışma, ülkemiz ihracatçılarının ihtiyacı olan ürüne yönelik hedef odaklı operasyonel bilginin, amaçlar çerçevesinde ikincil veri kaynaklarından toplanması ve Rekabet İstihbaratı alanında çalışmalar yapan Yaman Koç’un Dış Ticaret Hedef Pazar Matrisi yöntemiyle Rekabet İstihbaratı kapsamında ürüne yönelik bir hedef pazar tespiti örneği ortaya koymaktadır.  Çalışmada yer alan örnek sektör Türkiye’de önemli bir sektör olan ve ülkemizin küresel anlamda rekabet edebilme potansiyeli yüksek otomotiv yedek parça sektörüdür. Ürün ise otomotiv yedek parça sektöründe önemli bir mekanik aksam olan fren balatası ürünüdür. Çalışmada uygulanan yöntemin hem ilgili sektörde hem de benzer sektörlerde yer alan işletmeler için stratejik bir ihracat yol haritası oluşturmasında fayda sağlayacağı öngörülmektedir.

 

Keywords

Abstract

Countries strive to achieve a successful and sustainable export performance in a hyper-competitive environment. The ways, methods, and tools used by that countries in exportation are changing and developing with the effect of technological developments. Turkey is the world's 17th largest economy among the 31 countries which export most of the ranks and the goal is to be among the top 20.

   Turkey; In order to demonstrate its high export performance in a hyper-competition environment, it has set itself an export target of USD 500 billion within the scope of its 2023 export vision. For this purpose to include Turkey in the sector with 24 companies export target for 2023 it is to encourage exports, the main source of development.

   The aim of this study is to collect target-oriented operational information for the products that Turkey’s exporters need from secondary sources. In addition, Yaman Koç's Foreign Trade Target Market Matrix method is the methodological basis of this study in order to present an example of target market determination for the product within the scope of Competition Intelligence.

    In the study, automotive spare parts sector was chosen as the sample sector. The product is a brake lining product which is an important mechanical component that produced in the automotive spare parts sector. It is anticipated that the methodology used in the study will provide a strategic export roadmap for the enterprises in the related sector and similar sectors.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics