Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde Milli Ordunun Kuruluş Süreci (1919-1922)

Author:

Year-Number: 2023-68
Number of pages: 2749-2757
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milli Mücadele döneminde düzensiz birliklerden düzenli orduya geçiş oldukça tartışılan bir konu olmuştur. Arşiv belgelerinin, tarih araştırmacılarının bilgisine sunulması olumlu bir gelişme yaratmıştır. Türkiye, Osmanlı Devleti’nin yenilgiyle çıktığı Dünya Savaşı’ndan sonra birçok sorunla baş başa kalmıştır. Siyasi, ekonomik, sosyal çöküntünün bertaraf edilmesinin siyasal bir yönünün olması yanında, başından beri yeni bir yapılanmanın zorunluluğu kendisini açıkça ortaya koymuştu. Konumuz bu devasa sorunlar içinde düzenli orduya geçiş sürecinde gelişen olaylar ve savaş halinin devam etmesi, savaştan zaferle çıkmanın tek yolunun düzenli orduya geçme zorunluluğu var mıdır, yok mudur tartışmasına tarihi kaynaklar çerçevesinde açıklık getirmek. Bu bakış açısını dönemin tarihi gelişmelerini içeren arşiv belgeleri, kitaplaştırılmış kaynaklar, Atatürk’ün bütün söylem ve etkinliklerini içine alan eserlerden, TBMM meclis tutanaklarından, TBMM Vakfı yayınlarından, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi yayınlarından, ATESE Başkanlığı yayınlarından faydalanmıştır. Osmanlı Ordusu içindeki Erkan-ı Harbiye subaylarının Gayri nizami harp denilen düzeni Kuvayı Milliye teşkilatını ulusal direniş gayretleri ve düzenli orduya geçirilmesi süreci ele alındı.

 

Keywords

Abstract

The transition from irregular units to regular army had been a highly debated issue during the National Struggle period. The presentation of archival documents to the knowledge of history researchers created a positive development. After the World War II, in which the Ottoman Empire was defeated, Turkey was left alone with many problems. In addition to the fact that the elimination of political, economic and social collapse had a political aspect, the necessity of a new structuring had clearly manifested itself from the very beginning. Our subject is to clarify the events that developed during the transition to the regular army among these gigantic problems, the continuation of the war, whether the only way to get out of the war victorious is to switch to the regular army  within the framework of historical sources. Archival documents containing this point of view, the historical developments of the period, published sources, works including all the discourses and activities of Atatürk, the parliamentary minutes of the Grand National Assembly of Turkey, the publications of the TBMM Foundation, the publications of the History of the Turkish Armed Forces, and the publications of the ATESE Presidency were used in this study. The national resistance efforts of the Erkan-ı Harbiye officers in the Ottoman Army in the irregular Kuvayi Milliye organization and the transition to the regular army were discussed in this study.

 

Keywords