Afişte Tipografik Anlatımın Algıya Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-28 22:47:44.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 2740-2748
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Grafik tasarımın önemli ürünlerinden biri olan afiş tasarımı başlangıcından günümüze çeşitli değişimler yaşamıştır. Fakat tarih boyunca her zaman önemini korumuştur. Tipografi ise iletişimin en yoğun kullanılan görsel biçimidir. Dolayısı ile afiş ve tipografi birbiriyle ayrılmaz bir ikili olarak geçmişten günümüze gelmiştir. Afiş tasarımının önemli anlatım dili olan tipografi düşünce ve kavramları kitlelere aktarmada önemli bir rol üstlenmektedir. Mağara resimlerinden sonraki süreç içerisinde kullanılmaya başlanan tipografi afiş tasarımının bir parçası olmak bir yana afişi oluşturan ana unsurlardan biri olmuştur. Afiş tasarım tarihinin başlangıcında duvarlarda duyuru amaçlı kullanılan, bu kullanımda da özellikle tipografinin ön plana alındığını görmekteyiz. Gladyatör savaşlarını anlatırken tahta levhalar üzerinde, kiliseye yardım toplarken kapılara asılan afiş zaman içerisinde görsel bir obje ve tipografik bir ifade ile izleyicilere sunulmuştur.

Bu araştırmada özellikle yüzey olarak tipografiyi kullanan tasarımcıların eserleri üzerine incelemelerde bulunarak, afiş tasarımında tipografik anlatımın algılamaya etkisine yönelik incelemeler yapılacaktır. Grafik tasarım açısından afiş tasarımında tipografi tüm yüzeyi kapladığında ya da sadece tipografik ifadeler ile yapılan anlatımların izleyici üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğuna yönelik tasarımlar incelenerek sonuca gidilecektir.

 

Keywords

Abstract

Poster design, which is one of the important products of graphic design, has undergone various changes since its inception. But it has always maintained its importance throughout history. Typography is the most commonly used visual form of communication. Therefore, poster and typography have come from the past to the present as an inseparable duo. Typography, which is the important expression language of poster design, plays an important role in conveying ideas and concepts to the masses. Apart from being a part of the typography poster design, which started to be used in the process after the cave paintings, we see that it is one of the main elements that make up the poster. At the beginning of the poster design history, we see that typography was used for announcement purposes on the walls, and in this use, especially typography was given priority. While describing the gladiator wars, the poster hung on wooden boards and on the doors while collecting aid for the church was presented to the audience as a visual object and with a typographic expression over time.

In this research, analyzes will be made on the effect of typographic expression on perception in poster design, by examining the works of designers who use typography as a surface. In terms of graphic design, when typography covers the entire surface in poster design or how the expressions made with only typographic expressions have an effect on the audience, the results will be reached by examining the designs.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics