Ses Eğitimine Yönelik Mobil Uygulamaların İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-68
Number of pages: 2887-2897
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle mobil öğrenme kavramı ortaya çıkmış ve eğitime yönelik mobil uygulamaların kullanımı yaygınlaşmıştır. Ses eğitimine yönelik oluşturulmuş çeşitli mobil uygulamalar mevcut olmakla birlikte bu uygulamaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ses eğitimine yönelik kullanılan mobil uygulamaları incelemek amacıyla yapılan bu çalışma, durum belirlemeyi, çeşitli sonuç ve önerilere varmayı amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Araştırmada, ses eğitimine yönelik kullanılan mobil uygulamaları tespit etmek amacıyla Google Play Store ve App Store üzerinden, vocal training, vocal exercises ve online vocal lessons başlıkları kullanılarak arama yapılmıştır. Uygulamaların taranması sonucunda, ses eğitimine yönelik geliştirilmiş, en çok oylanan ve en yüksek puanları alan eğitici mobil uygulamalar arasından 10 uygulama seçilmiştir. Uygulamaların erişilebilirliğini, kullanıcılara sağladığı imkanları, ses eğitimine yönelik sağladığı teknolojik imkanları ve eğitici içeriğini tespit etmek amacıyla 22 özellik belirlenmiş ve bu özellikler çerçevesinde elde edilen veriler nitel analiz yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, uygulamaların genel olarak çeşitli amaçlara yönelik vokal egzersizleri sunduğu, doğru perdede şarkı söylemeyi, şarkı söyleme esnasında ses ve nefes kontrolünü öğretmeyi hedeflediği tespit edilmiştir. İncelenen uygulamaların bazılarının öğretim videoları içerdiği, kişinin ses türünü analiz etme veya seçme olanağı tanıdığı, egzersizleri ses aralığına göre kişiselleştirdiği, vokal egzersiz esnasında şarkı söyleme perdesini/entonasyonu algılamakla birlikte egzersiz sonunda puanlama sistemine sahip olduğu görülmüş, böylelikle ses eğitimine yönelik motivasyonu arttırdığı ve öğrenmede kolaylık sağladığı gibi anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

With the development of information and communication technologies, the concept of mobile learning has emerged and the use of mobile applications for education has become widespread. Although there are various mobile applications created for vocal education, the number of these applications is increasing day by day..This study, which was conducted to examine the mobile applications used for vocal education, is a descriptive study aiming to determine the situation and reach various conclusions and suggestions. In the research, in order to determine the mobile applications used for vocal education, a search was made on the Google Play Store and the App Store using the titles of vocal training, vocal exercises and online vocal lessons. As a result of the scanning of the applications, 10 applications were selected among the most voted and highest-rated educational mobile applications developed for vocal education. In order to determine the accessibility of the applications, the opportunities it provides to the users, the technological opportunities it provides for vocal education and the educational content, 22 features were determined and the data obtained within the framework of these features were analyzed with qualitative analysis methods. It has been seen that some of the applications examined include instructional videos, allow the person to analyze or choose the type of voice, customize the exercises according to the vocal range, perceive the pitch/intonation of singing during the vocal exercise and have a scoring system at the end of the exercise, thus, meaningful results have been achieved, such as increasing the motivation for vocal education and facilitating learning.

 

Keywords