Gelecegin Şehirleri

Author:

Year-Number: 2022-66
Number of pages: 2585-2589
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şehirlerin gelişimini ve üretkenliğini artırmak için büyük miktarda veri toplamak için veri odaklı akıllı teknolojilere ihtiyaç vardır. Bu veriler, hükümetlerin ve yetkililerin gelecekteki kararlarını uygulamada yardımcı olur. Gerçek zamanlı verilere ve bilgilere erişim, üretkenliği artırır, çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlar. Dolayısıyla karar verme sürecine yardımcı olur ve dijital okuryazarlığı ve kültürü geliştirerek topluluk için fırsatlar sunar. Dolayısıyla, gerçek zamanlı verilerle oluşturulan yeni akıllı şehir kavramının, gelecekteki şehirlerin oluşmasında katkıda bulunarak geleceğin şehirlerinin oluşumunu sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

Data-driven smart technologies are needed to collect large amounts of data to increase the development and productivity of cities. This data helps governments and authorities implement future decisions. Access to real-time data and information increases productivity and provides environmental, social and economic benefits. It therefore assists the decision-making process and provides opportunities for the community by promoting digital literacy and culture. Therefore, the new smart city concept created with real-time data will contribute to the formation of future cities and will provide the formation of future cities.

Keywords