Okul Çevre İlişkisi ve Veli Toplantılarında Karşılaşılan Engeller

Author:

Year-Number: 2023-70
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-01 00:38:56.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 3191-3207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ile okulun şekillenmesinden en önemli unsur olan çevre yani ailelerin okul üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Okula veli katılım şekilleri genellikle veli toplantıları ve okul aile birlikleri vasıtası ile olmaktadır. Velilerin okula olan ilişkileri, okulun şekillenmesinde ve sağlıklı bir okul ortamı oluşmasında en önemli unsurlardan biridir. Ailelerin çeşitli nedenlerle okul çevre ilişkisinin öneminden habersiz olmaları, okul aile birliği ve veli toplantılarının olmaması, konuyla ilgili özelikle bu pandemi sürecinde herhangi bir çalışma ve toplantıların yapılmaması okul veli işbirliğini olumsuz etkilemiştir. Ayrıca gerek okul kültürü, yönetici ve öğretmen tutumları gerekse de velilerin duyarsızlıkları okul veli toplantılarını engelleyen konular olabilir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden olgubilim deseni kullanılmıştır.  Çalışma gurubu çeşitli okulların yönetici, öğretmen ve velilerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırma sonucunda okul ve çevrenin birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği, okulun en önemli paydaşlarının veliler olduğu, velilerin fazla çocuk sahibi olma, eğitim düzeyi ve salgın döneminden dolayı veli toplantılarına katılamadığı, toplantının yapılmadığı yada çevrimiçi olarak yapıldığını belirttikleri ortaya çıkmıştır.

 

Keywords

Abstract

In this study the environment which is the most important factor in shaping the school , in brief the effects of families on the school were investigated. Parent participation in school is usually done through parent meetings and parent-teacher associations. Parents' relationship with the school is one of the most important factors in shaping the school and creating a healthy school environment. Parents’ unawareness about the importance of school-environment relationships with various reasons, the absence of school-family unions and parents' meetings, and the absence of any work and meetings, especially during this pandemic process, negatively affected school-parent cooperation. In addition, school culture, the attitudes of administrators and teachers, and the insensitivity of parents may be issues that prevent school parent meetings. Phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used in the study. The study group was chosen randomly from the administrators, teachers and parents of various schools. As a result of the research, it was stated that the school and the environment cannot be considered independently from each other, the most important stakeholders of the school are parents. Parents’ meeting could not be held face to face or it could be held online because of having lots of children, parents’ educational background and most importantly pandemic period.

 

Keywords