TRT Repertuarında Yer Alan Kahramanlık Türkülerinin Müzikal Analizleri Üzerine İnceleme ( Kars Yöresi Örneği)

Author:

Year-Number: 2022-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-03 01:46:50.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 2358-2370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türküler, halkın duygu ve düşünce dünyasının dışa yansımasıdır. Çağlar boyu içinde bulunduğu toplumu etkileyen her olay türkülere konu olmuş aynı zamanda tarihe ve yaşadığı döneme ayna olma vazifesini üstlenmiştir. Öyle ki türküler edebi sanatlardan uzak sahip olduğu anonim yapısı ile toplumun her kesiminin bireysel, sosyal ve ekonomik şartlarını doğal ve içtenlikle dile getirmiş geçmişle günümüz arasında adeta köprü olma görevini üstlenmiştir. Böylesine önemli bir misyona sahip olan türküler bilindiği üzere yapılarına ve konularına göre iki türe ayrılmaktadır.

Bu çalışmada, Türk Halk Müziğinin konularına göre türkü çeşitleri içerisinde yer alan kahramanlık türküleri üzerine çalışmalar yapılmış olup milli mücadele döneminde yurdun her bölgesinde olduğu gibi gösterdikleri bağımsızlık mücadelelerinde Türk halkının ortaya koyduğu inanç, zafer ve birlikteliğin dizelere ve ezgilere yansıdığı TRT repertuarında yer alan kahramanlık türkülerine yer verilmiştir. Bu bağlamda milli mücadelenin önemli şehirlerinden olan Kars iline ait TRT Repertuarında yer alan 5 eser üzerinde müzikal analizler yapılmıştır. Türküler karar ve güçlü sesleri, değiştirici işaretleri, makam, ses genişliği, usulü, yöresel icralarında kullanılan metronomu ve kullanılan ses dizileri açısından incelenmiştir.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda türkülerdeki ilgili temaların müzikal bağlantıları hakkında yöreye ait genel karakteristik yapılar incelenmiş olup elde edilen bulguların müzikal açıdan yorumları yapılmış ve tespit edilen eksikliklere yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur

Keywords

Abstract

Folk songs are the outward reflection of the people's feelings and thoughts. Throughout the ages, every event that affected the society in which he lived has been the subject of folk songs, and has also undertaken the task of being a mirror to history and the period in which he lived. So much so that, with its anonymous structure, far from literary arts, folk songs have naturally and sincerely expressed the individual, social and economic conditions of every segment of society, and have undertaken the task of being a bridge between the past and the present. As it is known, folk songs with such an important mission are divided into two types according to their structure and subject.

In this study, studies were carried out on the heroic folk songs, which are among the folk songs according to the subjects of the Turkish Folk Music, and the heroic folk songs in the TRT repertoire, in which the belief, victory and unity of the Turkish people in the independence struggles they showed in the national struggle period, as in every region of the country, are reflected in the verses and melodies. given. In this context, musical analyzes were made on 5 works in the TRT Repertoire of Kars, one of the important cities of the national struggle. The folk songs have been examined in terms of decision and strong sounds, modifier signs, maqam, sound width, method, metronome used in local performances and sound sequences used.

In line with the studies carried out, the general characteristic structures of the region about the musical connections of the related themes in the folk songs were examined, the findings were interpreted musically and various suggestions were made for the identified deficiencies.

Keywords