Monobaskı Üzerine Bir Uygulama Örneği

Author:

Year-Number: 2022-62
Number of pages: 1528-1535
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişi mağara duvarlarına kazınmış ilk çağ eserlerine kadar uzanan baskıresim bir kalıp ile çoğaltılabilir olması sebebiyle özel bir alanda yer almaktadır. Kendi kuralları ve teknik özelliklere sahip bu alan geçmişte ve günümüzde birçok sanatçıya deneysel bir ortam sunmaktadır. Sanatsal yaratıcılığın ön planda olduğu baskıresim çalışmaları her sanatçının kendi tarzına uygun seçmiş olduğu bir teknikle özgün eserler üretmesine olanak sağlamaktadır. Bir baskıresim tekniği olan monobaskılar ise tek kopya üretilmesi açısından baskıresmin diğer tekniklerinden ayrılmaktadır. Sanatçı monobaskıyı üzerinde hiçbir eklenti olmayan bir yüzey üzerinde çalışarak, daha çok çizime ve pentüre dayanan bir çalışma geliştirir. Çalışma yüzeyde tamamlandığında ise baskı gerçekleştirilir.  Bu araştırma monobaskının tarihine ve günümüzde uygulanmasına yönelik bir uygulama çalışması üzerine odaklanmaktadır. Çalışmada, akademisyen/sanatçı Döne Arısoy ve Zeliha Kayahan’ın gerçekleştirmiş olduğu monobaskılar sanatsal açıdan incelenerek monobaskıya dair güncel sanat eseri analizi yapılmıştır. Sonuç olarak; monobaskılar, geçmişte olduğu gibi günümüzde de uygulanabilirliği açısından sanatçıların ilgisini çekmekte, malzeme çeşitliliği ve yeni deneysel girişimler ile birlikte her geçen gün anlatım dilini geliştirmektedir.

 

Keywords

Abstract

Printmaking, whose history dates back to the first age works engraved on the cave walls, is located in a special area because it can be reproduced with a mold. This field, which has its own rules and technical features, offers an experimental environment to many artists in the past and today. Printmaking works, in which artistic creativity is at the forefront, allow each artist to produce original works with a technique he has chosen in accordance with his own style. Monoprints, which is a printmaking technique, differ from other printmaking techniques in terms of producing a single copy. By working on a monoprint on a surface with no attachments, the artist develops a work based more on drawing and painting. When the work is completed on the surface, printing is performed. This research focuses on a practical study of the history of monoprinting and its application today. In the study, the monoprints made by academicians/artists Döne Arısoy and Zeliha Kayahan were analyzed from an artistic point of view, and an analysis of contemporary art about monoprinting was made. As a result; Monoprints attract the attention of artists in terms of their applicability today, as in the past, and develop the language of expression with each passing day with material diversity and new experimental initiatives.

Keywords