1980 -2018 Dönemi Türkiye’de Dolarizasyon(Para İkamesi) Oranı

Author:

Number of pages: 858-867
Year-Number: 2022-59

Abstract

Bu çalışmanın amacı para ikamesi olgusu hakkında literatürde var olan bilgileri vererek, Türkiye’de son dönemde para ikamesi olgusunu incelemektir. Bu amaç doğrultusunda yöntem olarak literatür taramasından sonra “Zorunlu Karşılığa Tabi Türk Lirası Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplarının Vadelerine Göre Dağılımı“ verileri incelenmiştir. Para ikamesi özellikle 2001 krizinde Türkiye ekonomisinde yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu çalışmada incelendiği üzere ekonomide 2018 yılı itibariyle 2001 krizine yakın oranda para ikamesi gerçekleşmiştir. Para İkamesindeki bu artışın sebebi yaşanan enflasyon ile birlikte özellikle son dönemde yüksek seyreden döviz kuru artışları olduğu gözlenmiştir. TCMB Para Politikası Kurulu kararı çerçevesinde alınan Politika Faizi kararları enflasyonla birlikte doğru orantılı bir şekilde yükselmiştir. Politika faizinin enflasyonun üzerine çekilmesinin başlıca nedeni ulusal para birimimiz olan Türk Lirası’nın değerinin korunması amaçlanmıştır

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the phenomenon of money substitution in Turkey in the recent period by providing information about the phenomenon of money substitution that exists in the literature. For this purpose, the data of “Distribution of Turkish Lira Deposits and Foreign Currency Deposit Accounts Subject to Mandatory Provision by Maturity“ were examined after a literature review as a method. Currency substitution has reached high levels in the Turkish economy, especially during the 2001 crisis. As examined in this study, as of 2018, money substitution has occurred in the economy at a rate close to the 2001 crisis. It has been observed that the reason for this increase in Currency Substitution is the inflation experienced and the exchange rate increases, which have been especially high recently. The Policy Interest Rate decisions taken within the framework of the CBRT Monetary Policy Board decision increased in direct proportion to inflation. The main reason why the policy interest rate is drawn above inflation is aimed at protecting the value of our national currency, the Turkish Lira.

Keywords