Endüstriyel Pazarlarda Yeniliklerin Benimsenme Ve Yayılma Süreci

Author:

Number of pages: 849-857
Year-Number: 2022-59

Abstract

Günümüzde örgütlerin performansı bir bütün olarak tedarik zinciri yönetimi performansına bağlı olmaktadır. Tedarikçi-alıcı ilişkilerinin koordineli bir şekilde yürümesi ve hızla değişen pazar koşullarına uyum sağlaması son derece önemlidir.  Örgütlerin, pazar ve müşteri ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilmesi, hedef müşteri kitlesinin bugünkü siparişleri ve talepleri yanında, gelecekteki müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak stratejilerin de geliştirilmesi ile sürdürülebilir bir rekabet avantajından söz etmek mümkün olabilir. Ancak günümüzün rekabet yoğun ve dinamik pazarlarında bunu gerçekleştirebilmek çok da kolay olmamaktadır.  Başarı ancak;  pazar ve endüstrilerdeki yenilikleri sürekli takip etmek, buna bağlı olarak değişen müşteri beklentilerini belirlemek ve tabiî ki bu değişim ve yenilikleri örgüte uyarlayabilmekle mümkün olacaktır. Bu kapsamda, yeni ürün/hizmet, teknoloji ve tasarımların geliştirilmesi, tanıtımlarının yapılması, pazarlanması ve hatta işletme düzeyinde yönetimi ile sürdürülebilir bir yenilik stratejisinden bahsedilebilmektedir.

Bu çalışmada, endüstriyel pazarlarda yeniliklerin benimsenme ve yayılma süreci ile bu süreçte karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Çalışmanın pazarlama ve yönetim süreçlerinde örgütlere yol gösterici bir kaynak olacağı düşünülmektedir.

 

 

Keywords

Abstract

Today, the performance of organizations as a whole depends on the performance of supply chain management. It is extremely important that supplier-buyer relations work in a coordinated manner and adapt to rapidly changing market conditions. It may be possible to talk about a sustainable competitive advantage when organizations can anticipate market and customer needs, and develop strategies that will meet future customer expectations and needs, as well as the current orders and demands of the target customer group. However, in today's intense and dynamic markets, it is not easy to achieve this. Success only; It will be possible to follow the innovations in the market and industries, to determine the changing customer expectations accordingly, and of course to adapt these changes and innovations to the organization. In this context, a sustainable innovation strategy can be mentioned with the development, promotion, marketing and even management of new products/services, technologies and designs.

In this study, the adoption and diffusion process of innovations in industrial markets and the problems encountered in this process are discussed. It is thought that the study will be a guiding resource for organizations in marketing and management processes.

Keywords