Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Üzerinde Türkiye Ve Mısır İlişkilerinin Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-60
Number of pages: 977-987
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mısır ve Türkiye ortak geçmişe sahip Doğu Akdeniz ülkeleridir. Son dönemde iki ülke arasında politik anlamda yaşanan gerginliklerin neticesinde hassas bir dönemece girilmiş ve ilişkiler neredeyse kopma noktasına gelmiştir. Bugün özellikle Doğu Akdeniz’in kazandığı önemin bir getirisi olarak bölge ülkeleri arasında meydana gelen restleşmelerden Türkiye ve Mısır’da paylarına düşen gerilimli havanın etkisiyle, aslında ulusal çıkarlarına uymayacak adımlar atmak durumunda kalmışlardır. Bu çalışma ile amaçlanan; Mısır ve Türkiye arasındaki son on yıllık dönemdeki siyasi ve ekonomik ilişkilerin incelenmesi ve gerçekleşebilecek olası bir işbirliği durumunda, bu işbirliğinin ülkelere sağlayacağı avantajların neler olabileceğine değinilmesidir.

Keywords

Abstract

Egypt and Turkey are two Eastern Mediterranean countries with a common history. As a result of the political tensions between the two countries recently, a sensitive turn has been entered and relations have almost come to the breaking point. Today, especially as a result of the importance of the Eastern Mediterranean, Turkey and Egypt have had to take steps that will not comply with their national interests, because of the tension between the region countries. The aim of this study is to examine the political and economic relations between Egypt and Turkey in the last decennial period and to examine what the advantages that this cooperation will provide to countries in the event of possible cooperation.

Keywords