Konutlarda Çocuk Odası Dekorasyonunun ve İç Mekan Tasarım Tercihlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Author:

Number of pages: 833-840
Year-Number: 2022-59

Abstract

Çocuk odası dekorasyonun iç mekan tasarımında yeri ve önemi büyüktür. Ebeveynler, mekan kullanıcısı olan çocuklarının gelişim, ihtiyaç ve isteklerini doğru analiz edip, onların gelişimlerine uygun çocuk odası dekorasyonu oluşturmalı ve onların birey olma yolundaki sürecini desteklemelidir. Bu noktada doğru mobilya, mefruşat ve aksesuar seçimi ile duvar, tavan ve zemin dekorasyonun yeri ve önemli büyüktür. Bu çalışma Türkiye’nin Kayseri şehrinde yaşanan 05-12 yaş arası çocuklara sahip ebeveynlerin, çocukları için seçtikleri iç mekan tasarımını ve ideal çocuk odası dekorasyonuna karşı olan bakış açılarını, tercih ve tutumlarını analiz etmiştir. Çalışma yüz yüze anketler aracılığı ile yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlar tanımlayıcı istatistik yöntemleri analiz edilerek, tablo ve grafikler aracılığı ile sunulmuştur. Sonuçlara göre Kayseri özelinde ebeveynler, yeni bir çocuk sahibi olmadıkça veya odadaki eşyalar eskimedikçe çocuk odası mobilyası satın almayan bireylerdir. Bu bireyler, satın alma kararı verirken internet ve sosyal medyayı kullanma ve tanınmış markaları tercih etme eğilimindedirler. Bu bireyler için bir ürünün kalitesi, kullanışlılık ile garanti ve servis koşulları, o ürünü tercih etmede en önemli unsurlardır. Aynı zamanda bu bireyler için doğru çocuk odası donatısı malzeme kalitesi, estetik görünüm, fiyat ve işlevsellik açısından kullanıcıyı memnun edebilen donatı olarak algılanmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre ebeveynler acısından dekorasyonda, çocukların gelişimi için işlev ve kullanışlılık ön planda iken, donatılarda kalite ön plandadır. Göreceli bir olgu olan estetik özellikler konusunda ise ebeveynler, stil ve renk tercihlerini daha yalın olan modern stilden ve cinsiyetsiz renklerden yana kullanmaktadır ve çocuk ruhuna uygun olan canlı renklerden uzak bir duruş sergilemektedirler. Bu durum, genel çerçevede hızlı bir gelişim dönemi olan çocukluk dönemi için eşyaları maksimum 10 yıla kadar kullanma niyeti içerisinde olan %73.1’lik ebeveyn grubunun, aile bütçelerini göz önünde bulundurduğu, temkinli bir kullanıcı tavrı şeklinde yorumlanabilir

Keywords

Abstract

Children's room decoration has a great place and importance in interior design. Parents should analyze the development, needs and wishes of their children, who are a space user, correctly. Also, parents should create a children's room decoration suitable for their children's development and should support their process towards becoming an individual. At this point, choosing the right furniture, furnishings and accessories are of great importance. In addition, the correct wall, ceiling and floor decoration is also important. This study was carried out on parents with children between the ages of 05-12 living in Kayseri, Turkey. Analyzed parents' perspectives, preferences and attitudes towards children's room decoration. The study was carried out through face-to-face questionnaires. The results obtained are presented by means of tables and graphs by analyzing descriptive statistical methods. According to the results, parents in Kayseri do not buy children's furniture unless they have a new child or the furniture in the room is worn out. These individuals prefer the internet and social media and well-known brands when making a purchase decision. For these individuals, the quality, usefulness, warranty and service conditions of a product are the most important factors in choosing that product. At the same time, children's room furniture and furnishings should be sufficient for these parents in terms of material quality, aesthetic appearance, price and functionality. In the study, it was concluded that the decoration that supports the development of children should be functional and useful for parents, and in addition, quality should be at the forefront in the design of furniture and furnishings. Style and color preferences of the parents in decoration are in favor of a simpler modern style and genderless colors. They preferred to stay away from the vibrant colors that are suitable for the child's spirit. This situation can be interpreted as a cautious consumer attitude considering the family budgets of the 73.1% parent group who intend to use their furniture and furnishings for a maximum of 10 years.

Keywords