Cam Tavan Mı Yoksa Kraliçe Arı Sendromu Mu? Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-58
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-03 18:24:08.0
Language : İngilizce
Konu : Turizm
Number of pages: 674-683
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cam tavan sendromu genel anlamda işletmelerde var olduğu düşünülen görünmez bir üst sınır anlamına gelmektedir. İşletmelerde kadınların veya azınlıkların işletme içerisinde üst düzey pozisyonlara yükselmelerini engelleyen yapay bir engele atıfta bulunan bir kuramdır. Kraliçe arı sendromu ise işletme içerisinde yönetici veya karar verme pozisyonundaki kadınların astları olan kadınlara daha eleştirel yaklaşması veya bazı durumlarda engelleyici davranması olarak tanımlanmaktadır. Kraliçe arı, işletmelerdeki hırslı ve başarılı kadınların diğer kadın çalışanların başarılı olmasına izin vermemesi ve bunun için gerekirse kıdemini de kullanmasını içermektedir. İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, kabinesindeki ve yönetimindeki diğer kadınların kariyerlerini ilerletmediği için kraliçe arı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan kadın çalışanların cam tavan ve kraliçe arı sendromu algı düzeylerinin belirlenmesi ve bu değişkenlerden hangilerinin kadın çalışanlar üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunun tespiti amaçlanmaktadır. Bu kapsamda İstanbul ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışmakta olan 244 kadın çalışandan elde edilen veriler SPSS istatistiki veri programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda cam tavan sendromu boyutları inkâr etme, kaçınma, dayanıklılık ve kabullenme şeklinde kraliçe arı sendromu ölçeği boyutları ise destek, yapı ve yeterlilik şeklinde adlandırılmıştır. Ayrıca ilgili boyutların tümünün konaklama işletmelerinde çalışan kadın çalışanlar üzerinde belli bir düzeyde etkiye sahip oldukları da belirlenmiştir.                      

Keywords

Abstract

Glass ceiling syndrome generally means an invisible upper limit that is thought to exist in businesses. It is a theory that refers to an artificial barrier in businesses that prevents female or minorities from rising to senior positions within the business. Queen bee syndrome, on the other hand, is defined as the fact that female in managerial or decision-making positions in the enterprise approach female who are their subordinates more critically or in some cases act as an obstacle. Queen bee includes that ambitious and successful female in businesses do not allow other female employees to be successful and use their seniority if necessary. Margaret Thatcher, Britain's first female prime minister, is described as a queen bee for not advancing the careers of other female in her cabinet and administration. In this study, it is aimed to determine the glass ceiling and queen bee syndrome perception levels of female employees working in five-star accommodation establishments and to determine which of these variables have more impact on female employees. In this context, the data obtained from 244 female employees working in five-star accommodation enterprises operating in Istanbul were analyzed through the SPSS statistical data program. As a result of the research, the glass ceiling syndrome dimensions were named as denial, withdrawal, resilience and acceptance and the queen bee syndrome scale dimensions were named as support, structure and competence. It has also been determined that all of the relevant dimensions have a certain level of effect on female employees working in accommodation businesses.

Keywords