BİREYSEL VE TOPLUMSAL BELLEK AKTARIMINDA YADİGÂR NESNE OKUMALARI

Author:

Year-Number: 2022-58
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-03 18:22:54.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Tarihi
Number of pages: 694-699
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özne, nesne ilişkileri yaşam boyunca farklı koşullarda değerlinin ötesinde yaşanmışlığın göstergesi olarak yer almaktadır. Yaşam içerisinde kimi zaman bireysel kimi zaman toplumsal anlatılara sahip nesneler zamanla yadigâr olarak nitelendirilip saklanmaya ve biriktirilmeye başlanmaktadır. Kişiler dokundukları nesneleri kutsayarak hikâyelerini taşıdıkları özne üzerinden varoluş biçimlerini güncelin olanakları ile yeniden ele alarak gündeme getirmektedir. Bireysel ve toplumsal bellek üzerinden nesnelerin kullanım alanlarının geçmiş üzerinden yeniden ele alınışı hangi bağlamda kullanılır olması, güncelde nasıl ve nerede yer alıyor olduğu disipliner sanat pratikleri çerçevesinde anlatılma fırsatı bulmaktadır. Sanatın sunmuş olduğu aktarım olanağı ile hayat içinde yer edinen nesnelere yüklenen anlam geçmişin imgelerini bugünün dinamizmi içinde sanat ile deneyimleme fırsatı sunar. Nesnelerin metaforlarla yüklü anlamını özgürce kullanma fırsatı bulan sanatçı, kendi perspektifinden pratikler aracılığıyla her birinin ayrı aidiyetliğin temsilcisi olan yaklaşımları ile izleyicilere farklı bağlamların kapılarını aralamaktadır. Bu çalışmanın amacı yadigâr olarak saklanan, kullanılan ve sergilenen nesnelerin bireysel ve toplumsal kullanımlarını, hatırlama ve unutma pratikleri bağlamında kavramsallaştırmaktır. Anahtar Kelimeler: Bellek, Yadigâr, Nesne

Keywords

Abstract

Subject-object relations take place as an indicator of experience beyond value in different conditions throughout life. In life, objects with sometimes individual and sometimes social narratives begin to be stored and accumulated being considered keepsake loom over time. Individuals bring the objects they touch to the agenda by blessing. reconsidering with the possibilities of the current their existence forms through the subject they carry their stories. The reconsideration of the usage areas of objects over the past through individual and social memory, the context in which they are used, how and where they take place in the present, finds the opportunity to be explained within the framework of disciplinary art practices. The meaning attributed to the objects that take place in life with the transfer opportunity offered by art offers the opportunity to experience the images of the past with art within the dynamism of today. The artist, who has the opportunity to freely use the metaphor-laden meaning of objects, opens the doors of different contexts to the audience with his approaches, each of which is representative of a separate belonging, through practices from his own perspective. The aim of this study is to conceptualize the individual and social uses of objects stored, used and exhibited as keepsakes in the context of remembering and forgetting practices. Memory, Keepsake, Object

Keywords