A Research on Perceptions of Secondary School Gifted Students in BILSEM (SCIENCE AND ART CENTER) about STEAM and Their Attitudes towards Digital Technologies according to Demographic Variables (BİLSEM’deki Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin STEM’e Yönelik Algı'larının ve Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi)

Author:

Number of pages: 395-410
Year-Number: 2022-56

Abstract

The aim of this study is to research on perceptions of secondary school students studying at Science and Art Centers in Kars, Ardahan, Igdır and Agrı which are in the region of SERKA (Serhat Development Agency) TRA-2 about STEAM and attitudes of these students towards digital technologies according to demographic variables. The study is a descriptive survey model. The sample of the study includes 183 secondary school students who study at Science and Art Centers in Kars, Ardahan, Igdır and Agrı. As a data collection tool, “Attitude Scale towards Digital Technology” developed by Cabı (2016) and “STEAM Perception Test” adapted to Turkish by Gulhan (2016) have been used. According to the results of the obtained data, it has been found out that student attitudes towards digital technologies are at average level. On the other hand, it has been figured out that the level of their attitudes towards STEAM are above the average level. It has been identified that there is a significant difference among students’ attitudes towards digital technologies according to gender, age, grade level and type of school variables when it is analyzed in regard to demographic variables. Moreover, it has been found out that attitudes of students towards STEAM are also vary with gender, age, grade level and type of school.

 

Araştırmanın amacı, SERKA (Serhat Kalkınma Ajansı) TRA-2 Bölgesi'nde yer alan Kars,Ardahan,Iğdır ve Ağrı illerinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin STEM’e yönelik algılarının ve dijital teknolojiye yönelik tutumlarının bazı demografik değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Kars,Ardahan,Iğdır ve Ağrı'daki Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki ortaokul düzeyindeki 183 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Cabı (2016) tarafından geliştirilen “Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği” ile Gülhan (2016) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "STEM Algı Testi" kullanılmıştır.Elde Edişen verilerin analizi sonucunda öğrencilerin dijital teknolojilere yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu, buna karşılık STEM’e ilişkin tutum düzeylerinin orta seviyenin üstünde olduğu tespit edilmiştir. Demografik değişkenlere göre incelendiği zaman öğrencilerin dijital teknolojiye yönelik tutumlarının cinsiyet, yaş grubu, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin STEM’e yönelik tutumlarının da cinsiyet, yaş grubu, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve okul türüne göre farklılaştığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to research on perceptions of secondary school students studying at Science and Art Centers in Kars, Ardahan, Igdır and Agrı which are in the region of SERKA (Serhat Development Agency) TRA-2 about STEAM and attitudes of these students towards digital technologies according to demographic variables. The study is a descriptive survey model. The sample of the study includes 183 secondary school students who study at Science and Art Centers in Kars, Ardahan, Igdır and Agrı. As a data collection tool, “Attitude Scale towards Digital Technology” developed by Cabı (2016) and “STEAM Perception Test” adapted to Turkish by Gulhan (2016) have been used. According to the results of the obtained data, it has been found out that student attitudes towards digital technologies are at average level. On the other hand, it has been figured out that the level of their attitudes towards STEAM are above the average level. It has been identified that there is a significant difference among students’ attitudes towards digital technologies according to gender, age, grade level and type of school variables when it is analyzed in regard to demographic variables. Moreover, it has been found out that attitudes of students towards STEAM are also vary with gender, age, grade level and type of school.

Keywords