Yeni Nesil Bir Turizm Ürünü Olarak Yaratıcı Turizm

Author:

Number of pages: 561-568
Year-Number: 2022-56

Abstract

Dünyada meydana gelen ekonomik, teknolojik, sosyal ve siyasal bütün gelişmeler turizm sektöründe de değişikliğe sebep olmuş yeni tüketim kalıpları meydana gelmesini sağlamıştır. Turizm sektörünün gelişmesinde de yaratıcılık giderek önemli olmaktadır. Çünkü destinasyonlar arasındaki rekabetin büyümesi, kendilerini bir adım daha önde tutmak için farklı ve yaratıcı stratejiler geliştirmek zorunda bırakmıştır. Bunların en önemlisi yaratıcı turizmdir. Özgün bir turizm çeşidi olan yaratıcı turizm turistlerin kendilerini gittikleri yörenin halkı gibi hissetmelerini o yöreye ait yaşam biçimlerini kültürel aktivitelerini bizzat yaparak haz duymalarını sağlar. Bu sebeple yaratıcı turizm, bu tür etkinliklere yönelik öğrenme faaliyetlerini deneyim kazanarak gerçekleştirmeye yöneliktir. Yapısal ve içerik olarak diğer turizm türlerinden farklı olan yaratıcı turizm turistlerin farklı kültürleri tanımalarını, farklı destinasyonların kültürel faaliyetlerini yaşayarak keşfetmelerini ve öğrenmelerini sağlayan yeni bir turizm ürünüdür. Bu çalışmanın amacı, son yıllarda oldukça popüler olan yaratıcı turizm kavramını açıklamak ve tanıtmaktır. Bu sebeple çalışmada yaratıcılık, yaratıcı turizm, yaratıcı turist kavramları açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

All the economic, technological, social and political developments that have taken place in the world have caused changes in the tourism sector and led to the emergence of new consumption patterns. Creativity is becoming increasingly important in the development of the tourism sector. Because the growing competition between destinations has forced them to develop different and creative strategies to keep them one step ahead. The most important of these is creative tourism. Creative tourism, which is a unique type of tourism, enables the tourists to feel like the people of the region they go to, and to enjoy the lifestyle of that region by doing their cultural activities. For this reason, creative tourism aims to realize learning activities for such activities by gaining experience. Creative tourism, which is different from other types of tourism in terms of structure and content, is a new tourism product that enables tourists to learn about different cultures, to discover and learn the cultural activities of different destinations. The aim of this study is to explain and introduce the concept of creative tourism, which has been very popular in recent years. For this reason, the concepts of creativity, creative tourism, and creative tourists are tried to be explained in this study.

Keywords