G7 Ülkelerinin Epidemik Risk Performanslarının Analizi: CRITIC Tabanlı MAUT Yöntemi İle Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2022-55
Number of pages: 319-329
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Epideminin etkisi, büyük ekonomilere sahip olan ülkelerde daha çok belirgin olmaktadır. Dolayısıyla büyük ekonomilere sahip olan ülkelerin epidemiye karşı önlemleri ve stratejileri küresel ekonomiyi ve diğer ülkelerin ekonomik faaliyetlerine yön verebilmektedir. Bu kapsamda büyük ekonomilere sahip olan ülkelerin epidemik risk performanslarının ölçümü büyük önem kazanmaktadır. Buna göre araştırmanın amacı, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip olan G7 grubu ülkelerin en son ve güncel olan 2018 yılı için INFORM Epidemik Global Risk Endeksi bileşenlerine ait değerler üzerinden söz konusu ülkelerin epidemik risk performanslarını CRITIC tabanlı MAUT yöntemi ile ölçmektir. Bulgulara göre, ilk olarak CRITIC yöntemi kapsamında ülkelere göre en önemli epidemik risk bileşeninin epidemik başa çıkma kapasitesi eksikliği olduğu gözlenmiştir. İkinci olarak ülkelerin epidemik risk performans değerleri Japonya, Almanya, İngiltere, ABD, Fransa, Kanada ve İtalya olarak sıralanmıştır. Bunun dışında ülkelerin ortalama epidemik risk performans değeri ölçülmüştür. Bu bağlamda, ortalama değerin altında kalan ülkelerin İtalya, Kanada, Fransa ve ABD olduğu gözlenmiştir. Ortalama değerin üstünde olan ülkelerin ise İngiltere, Almanya ve Japonya olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle İtalya, Kanada, Fransa ve ABD’nin diğer G7 ülkeleri ile epidemik risk performans açısından uyumlu olmaları için epidemik risk performans değerlerini artırıcı yöntemler sağlaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The impact of the epidemic is more pronounced in countries with large economies. Therefore, the measures and strategies of countries with large economies can direct the global economy and the economic activities of other countries. In this context, the measurement of epidemic risk performance of countries with large economies gains great importance. Accordingly, the aim of the research is to measure the epidemic risk performances of the G7 group countries, which have the world's largest economies, with the CRITIC-based MAUT method, based on the values of the INFORM Epidemic Global Risk Index components for 2018, which is the most recent and current. According to the findings, it was observed that the most important epidemic risk component according to the countries within the scope of the CRITIC method was the lack of epidemic coping capacity. Secondly, the epidemic risk performance values of the countries are listed as Japan, Germany, England, USA, France, Canada and Italy. Apart from this, the average epidemic risk performance value of the countries was measured. In this context, it has been observed that the countries below the average value are Italy, Canada, France and USA. It has been determined that the countries that are above the average value are the England, Germany and Japan. Thus, it was concluded that the Italy, Canada, France and USA should provide methods to increase epidemic risk performance values in order to be compatible with other G7 countries in terms of epidemic risk performance.

Keywords