YAPILARIN BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 3666-3680
Year-Number: 2021-54

Abstract

İnsan vücudunun şekli, ölçüleri ve diğer yapısal özellikleri ile birlikte yapılara boyut ve biçim kazandırır. Yapıların boyut-biçim özelliklerinin yeterliliği, insanın antropometrik ölçülerinden, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yapısından kaynaklanan ihtiyaçlarını karşılayarak sağlıklı ortamların oluşmasında etkili olur. İhtiyaçları karşılamayan yapılar nedeni ile, insanda biyolojik ve psikolojik zorlanmalar sonucunda çeşitli sağlık sorunları görülebilir. Bu çalışmada yapıların boyutsal-biçimsel özelliklerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Boyutsal-biçimsel özelliklerin insana uygunsuzluğu öncelikle biyolojik sistemlerin çalışma düzenlerini aksatır. Kas-iskelet, dolaşım ve solunum sistemleri doğrudan etkilenir; omurgada yapısal bozukluklar, kemiklerde kaslarda ağrılı, sızılı iltihaplanmalar, duyu kayıpları, yırtıklar, kırıklar, çatlaklar, ödem, şişme, nefes alıp vermede zorlanma, vb. sağlık sorunları görülebilir. İnsanın duygu ve davranışları da yapıların boyut ve biçim özelliklerinden etkilenir. Rahatlık, güvenlik, estetik değerler, normlar, vb. etkenlere dikkat edilmeden tasarlanan, insanın duygu ve davranışlarına olumsuz etki yapacak boyutsal-biçimsel özellikler, uykusuzluk, iştahsızlık, yorgunluk, ağlama, gülme, vb. gibi davranış bozukluklarına neden olur. Bu davranış bozukluklarını yaratan olumsuzluklar ortadan kaldırılmadığı zaman, psikosomatik hastalıklar ortaya çıkar. Yapıların özelliklerinin etkilediği sorunları azaltmak için insanın üç yapısına ve boyutsal-biçimsel özelliklerine yönelik ihtiyaç ve eylemler araştırılmalı, insana en uygun yapısal boyut ve biçim özellikleri tasarlanmalıdır.

Keywords

Abstract

It gives dimension and form to the structures with the shape, dimensions and other structural features of the human body. The adequacy of the size-form features of the buildings is effective in the formation of healthy environments by meeting the needs of people arising from their anthropometric measurements, biological, psychological and sociological structure. Due to the structures that do not meet the needs, various health problems can be seen in humans as a result of biological and psychological stresses. In this study, the effects of dimensional-formal properties of structures on human health were investigated. The incompatibility of dimensional-formal features with humans primarily disrupts the working order of biological systems. Musculoskeletal, circulatory and respiratory systems are directly affected; structural disorders in the spine, painful and painful inflammations in the bones and muscles, loss of sensation, tears, fractures, cracks, edema, swelling, difficulty in breathing, etc. health problems may occur. Human emotions and behaviors are also affected by the size and shape of the structures. Comfort, safety, aesthetic values, norms, etc. Dimensional-formal features, insomnia, loss of appetite, fatigue, crying, laughing, etc., which are designed without paying attention to the factors, that will negatively affect the emotions and behaviors of people. cause behavioral disorders. When the negativities that create these behavioral disorders are not eliminated, psychosomatic diseases occur. In order to reduce the problems affected by the characteristics of the buildings, the needs and actions for the three structures of the human and their dimensional-formal characteristics should be investigated, and the most suitable structural size and shape features should be designed.

Keywords