THE CITTASLOW MOVEMENT AS A LOCAL GOVERNANCE MODEL AND THE EVALUATION OF THIS MOVEMENT IN THE CONTEXT OF PUBLIC ADMINISTRATION (YEREL YÖNETİŞİM MODELİ OLARAK CİTTASLOW HAREKETİ VE BU HAREKETİN KAMU YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ)

Author:

Number of pages: 3501-3511
Year-Number: 2021-54

Abstract

Today, the Cittaslow movement, which has close to 300 members from more than thirty different countries, has emerged as an alternative city and life model in a period of approximately 20 years. Cittaslows, whose main purpose is to improve the quality of life and environmental conditions of local people and visitors, is a local government network and union with an international character as of today. In order for local governments to reach the position targeted by this movement, it is expected to implement a wide variety of policies and, accordingly, various principles. It has been investigated in various studies how these principles, which suggest many changes, lead to changes in these units. However, there is no study on how it proposes a change in the management structure. Within the scope of this study, it is investigated in which direction and based on which approaches the Cittaslow movement wants to change the management structures of local governments. It is concluded that the application of the governance approach in local governments is the main focus of this movement and the principle of subsidiarity is the management approach of this movement.

Günümüzde dünya genelinde yayın olarak otuzdan fazla farklı ülkeden üç yüze yakın üyesi olan Sakin Şehir hareketi, yaklaşık 20 yıllık bir süre içinde alternatif bir şehir ve yaşam modeli olarak kendini göstermektedir. En temel amacı yerel halkın ve ziyaretçilerinin yaşam kalitesini ve çevresel şartlarını iyileştirmek olan Sakin Şehirler, günümüz itibariyle uluslararası niteliği olan bir yerel yönetim ağı ve birliği konumundadır. Yerel yönetimlerin bu hareketin hedeflemiş olduğu pozisyona ulaşabilmesi için çok çeşitli politikaları ve bunlara bağlı olarak çeşitli ilkeleri hayata geçirmesi beklenmektedir. Çok sayıda değişim öneren bu ilkelerin bu birimlerinde nasıl değişimlere yol açtığı çok çeşitli çalışmalarda araştırılmıştır. Ancak yönetim yapısında nasıl bir değişim önerdiği konusuyla ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma kapsamında Sakin Şehir hareketin yerel yönetimlerin yönetim yapılarını hangi yönden ve hangi yaklaşımlara dayalı olarak değiştirmek istediği araştırılmaktadır. Yönetişim yaklaşımın yerel yönetimlerde uygulanmasının bu hareketin temel odak noktası olduğu ve subsidiarite ilkesinin bu hareketin yönetim yaklaşımı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Today, the Cittaslow movement, which has close to 300 members from more than thirty different countries, has emerged as an alternative city and life model in a period of approximately 20 years. Cittaslows, whose main purpose is to improve the quality of life and environmental conditions of local people and visitors, is a local government network and union with an international character as of today. In order for local governments to reach the position targeted by this movement, it is expected to implement a wide variety of policies and, accordingly, various principles. It has been investigated in various studies how these principles, which suggest many changes, lead to changes in these units. However, there is no study on how it proposes a change in the management structure. Within the scope of this study, it is investigated in which direction and based on which approaches the Cittaslow movement wants to change the management structures of local governments. It is concluded that the application of the governance approach in local governments is the main focus of this movement and the principle of subsidiarity is the management approach of this movement.

Keywords