EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS OF SECONDARY HOUSING (İKİNCİL KONUTLARIN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)

Author:

Number of pages: 3483-3488
Year-Number: 2021-54

Abstract

After the Industrial Revolution, rapid of urbanization, the increase in economic opportunities and leisure time, and the spread of transportation opportunities have led to the development of secondary housing. People who want to get away from the noise and crowds caused by the cities have started to travel outside the city to regions where the sea, clean air and natural resources are located, especially in the hot months. As the number of people going on these temporary trips increased, the number of secondary housing also increased. The economic, social, cultural and environmental effects of secondary houses, which were not considered important in the period of the first developments, started to be noticed over time and the number of studies on this subject gradually increased. This study is a review article focused on the environmental effects of secondary housing, especially on the coastline.

Endüstri Devrimi sonrası kentleşmenin hız kazanması, ekonomik olanakların ve boş zamanın artması, ulaşım imkanlarının yaygınlaşması ikincil konutların gelişmesine sebep olmuştur. Şehirlerin sebep olduğu gürültü ve insan kalabalığından uzaklaşmak isteyen insanlar şehir dışında deniz, temiz hava ve doğal kaynakların bulunduğu bölgelere özellikle sıcak aylarda tatil yapmak amacıyla seyahat etmeye başlamıştır. Bu geçici seyahatlere çıkan insan sayısı arttıkça ikincil konutların sayısı da giderek artmıştır. İlk gelişimlerin yaşandığı dönemde önemli görülmeyen ikincil konutların ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri zaman geçtikçe fark edilmeye başlanmış ve bu konudaki çalışmaların da sayısı giderek artmıştır. Bu çalışma ikincil konutların özellikle kıyı şeridindeki çevresel boyuttaki etkileri üzerine yoğunlaşmış bir derlemedir.

Keywords

Abstract

After the Industrial Revolution, rapid of urbanization, the increase in economic opportunities and leisure time, and the spread of transportation opportunities have led to the development of secondary housing. People who want to get away from the noise and crowds caused by the cities have started to travel outside the city to regions where the sea, clean air and natural resources are located, especially in the hot months. As the number of people going on these temporary trips increased, the number of secondary housing also increased. The economic, social, cultural and environmental effects of secondary houses, which were not considered important in the period of the first developments, started to be noticed over time and the number of studies on this subject gradually increased. This study is a review article focused on the environmental effects of secondary housing, especially on the coastline.

Keywords