INVESTIGATION OF SHARPS INJURIES AND CONTAMINATION CAUSES

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2718-2724
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

In this study, it was aimed to statistically evaluate the work accidents of the health personnel working in the hospital in terms of stab wounds and exposure to blood and body fluids. The number of health personnel subject to this research is 33398 in total. The data were obtained from the hospital quality and OHS unit statistics on a monthly basis. According to the data obtained, the number of people exposed to sharps and stab wounds reported annually is 54. When this number is evaluated together with the total number of employees, it corresponds to 1.59% proportionally. The number of employees exposed to splashes of blood and body fluids is 14 (0.41%). These rates are quite low when compared to data from most countries. Among the main reasons for this situation may be the well-educated and conscious health personnel, the employment of sufficient number of personnel in critical services in the hospital, and the correct health policies of our country. In order to reduce these rates even lower, it would be good to provide appropriate training to the health personnel who have the highest number of occupational accidents, and to take the necessary precautions and plan the trainings in the services where the rate of occupational accidents is high.

Bu araştırmada, hastanede çalışan sağlık personelinin delici kesici alet yaralanmaları ve kan ve vücut sıvılarına maruz kalmaları bakımından geçirdikleri iş kazlarının istatistiksel değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu araştırmaya konu olan sağlık personeli sayısı toplamda 33398'dir. Veriler aylık olarak hastane kalite ve isg birimi istatistiklerinden sağlanmıştır. Elde edilen verilere göre yıllık raporlanan kesici delici alet yaralanmalarına maruz kalan kişi sayısı 54’dür. Bu sayı toplam çalışan sayısı ile birlikte değerlendirildiğinde, oransal olarak %1,59'a denk gelmektedir. Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışan sayısı ise 14'dür (%0.41). Bu oranlar çoğu ülkeden elde edilen veriler ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Bu durumun temel nedenleri arasında sağlık personelinin iyi eğitimli ve bilinçli olması, hastanede kritik servislerde yeterli sayıda personelin çalıştırılması ve ülkemizin doğru sağlık politikaları olabilir. Bu oranların daha da aşağılara indirilmesi için en çok iş kazası yaşayan sağlık personellerine uygun eğitimlerin verilmesi ve iş kazalarının oranının yüksek olduğu servislerde gerekli önlemlerin alınması ve eğitimlerin planlaması iyi olacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to statistically evaluate the work accidents of the health personnel working in the hospital in terms of stab wounds and exposure to blood and body fluids. The number of health personnel subject to this research is 33398 in total. The data were obtained from the hospital quality and OHS unit statistics on a monthly basis. According to the data obtained, the number of people exposed to sharps and stab wounds reported annually is 54. When this number is evaluated together with the total number of employees, it corresponds to 1.59% proportionally. The number of employees exposed to splashes of blood and body fluids is 14 (0.41%). These rates are quite low when compared to data from most countries. Among the main reasons for this situation may be the well-educated and conscious health personnel, the employment of sufficient number of personnel in critical services in the hospital, and the correct health policies of our country. In order to reduce these rates even lower, it would be good to provide appropriate training to the health personnel who have the highest number of occupational accidents, and to take the necessary precautions and plan the trainings in the services where the rate of occupational accidents is high.

 

Bu araştırmada, hastanede çalışan sağlık personelinin delici kesici alet yaralanmaları ve kan ve vücut sıvılarına maruz kalmaları bakımından geçirdikleri iş kazlarının istatistiksel değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır.  Bu araştırmaya konu olan sağlık personeli sayısı toplamda 33398'dir. Veriler aylık olarak hastane kalite ve isg birimi istatistiklerinden sağlanmıştır. Elde edilen verilere göre yıllık raporlanan kesici delici alet yaralanmalarına maruz kalan kişi sayısı 54’dür. Bu sayı toplam çalışan sayısı ile birlikte değerlendirildiğinde, oransal olarak %1,59'a denk gelmektedir. Kan ve vücut sıvılarının   sıçramasına maruz kalan çalışan sayısı ise 14'dür (%0.41). Bu oranlar çoğu ülkeden elde edilen veriler ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür.  Bu durumun temel nedenleri arasında sağlık personelinin iyi eğitimli ve bilinçli olması, hastanede kritik servislerde yeterli sayıda personelin çalıştırılması ve ülkemizin doğru sağlık politikaları olabilir. Bu oranların daha da aşağılara indirilmesi için en çok iş kazası yaşayan sağlık personellerine uygun eğitimlerin verilmesi ve iş kazalarının oranının yüksek olduğu servislerde gerekli önlemlerin alınması ve eğitimlerin planlaması iyi olacaktır.

Keywords


 • 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Antineoplastik (Sitotoksik) İlaçlarla GüvenliÇalışma Rehberi, Ankara, (2003). http://www .saglik. gov.tr/extras/birimler/ tedavi/Buran/index.htm, Erişim Tarihi: 07.04.2008.

 • 2. Gücük M., (1999) Genel Cerrahi Kliniği Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmaları. İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, İstanbul.

 • 3. Wicker S., Ludwig A.M., Gottschalk R., Rabenau H.F., (2008) Needlestick injuries among health care workers: Occupational hazard or avoidable hazard? Wien Klin Wochenschr. 120(15-16), 486-492.

 • 4. ILO, 2002, Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases and ILO List of Occupational Diseases, Geneva.p. 1-26.

 • 5. Omaç M., (2006) Malatya İl Merkezi Hastanelerinde Çalışmakta Olan Hemşirelerde Kesici-DeliciYaralanma Durumu ve Uykululuk Düzeyleri İlişkisinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Malatya.

 • 6. Kutlu D., (2007) Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Aletlerle Yaralanma Riski ve Bunu EtkileyenFaktörlerin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Afyon.

 • 7.Gürbıyık A., (2005) Gata Sağlık Çalışanlarında Kesici Delici Aletlerle Yaralanma Sıklığı ve Etkileyen

 • Faktörlerin İncelenmesi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.8. Aygün P. (2007) Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri. 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongre Kitabı. Bilimsel Tıp Yayınevi, 385-391.

 • 9. Öztürk, H., Babacan, E., & Anahar, E. Ö. (2012). Hastanede çalışan sağlık personelinin iş güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(4), 252-268.

 • 10. Önder, Ö. R., Ağırbaş, İ., Yaşar, G. Y., & Aksoy, A. (2011). Ankara Numune Eğitim ve AraştırmaHastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin geçirdikleri iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden değerlendirilmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 10(1), 31-44.

 • 11. Çopur, Z., Varlı, B., Avşar, M., & Şenbaş, M. (2006). Ege Üniversitesi Hastanesi'nde Çalışan Ev İdaresiPersonelinin İş Kazası Geçirme Durumunun İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 9(2), 155-176.12. Solmaz, M., & Solmaz, T. (2017). Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 147-156.

 • 13. Akgün, S. (2015). Sağlık sektöründe iş kazaları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2(2), 67-75.

 • 14. Bilir, Nazmı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Profili Türkiye – ÇSGB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Yayın No: 62, Ankara – 2016

 • 15. Leigh, J. P., Markis, C. A., Iosif, A. M., & Romano, P. S. (2015). California’s nurse-to-patient ratio lawand occupational injury. International archives of occupational and environmental health, 88(4), 477-484.

 • 16. Nelson, A., & Baptiste, A. (2004). Evidence based practices for safe patient handling and movement. Retrieved 2006 from www. nursingworld.org/ojin/topic25/tpc25.

 • 17. Perry, J., Ginger Parker, M. B. A., & Jagger, J. (2003). 2001 Percutaneous Injury Rates. Dentist, 2, 0-1.

 • 18. Schmid, K., Schwager, C., & Drexler, H. (2007). Needlestick injuries and other occupational exposuresto body fluids amongst employees and medical students of a German university: incidence and follow-up. Journal of hospital infection, 65(2), 124-130.

 • 19. Clarke, S. P., Schubert, M., & Körner, T. (2007). Sharp-device injuries to hospital staff nurses in 4 countries. Infection Control & Hospital Epidemiology, 28(4), 473-478.

                                                                                                    
 • Article Statistics