EXAMINATION OF EXERCISE ADDICTION LEVEL OF SPORT SCIENCE STUDENTS

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2807-2819
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Exercise addiction has recently become quite an interesting issue. Researchers have developed various tools for the purpose of investigating the negative effects of intense and excessive exercises on individuals. It should be recognized that there can be negative effects of exercise as well as positive effects. One of them is the exercise addiction, which can also be defined as a type of addiction. This study was conducted for the purpose of identifying exercise addiction levels of sports science students in terms of different variables in the sample of Kahramanmaras province. The survey method was used in the research as study pattern. The sample consisted of a total of 338 university students, including 191 male and 147 female students, who study at Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty of Sport Sciences. In this study, the data were collected using the “Exercise Addiction Scale” (EAS). The research results show that exercise addiction of participants differs according to age, gender, grade level, department, number of weekly exercise (day), sport branches, sharing exercise status on social media, economic status, budget of exercise variables (p<0.05).

Keywords

Abstract

Exercise addiction has recently become quite an interesting issue. Researchers have developed various tools for the purpose of investigating the negative effects of intense and excessive exercises on individuals. It should be recognized that there can be negative effects of exercise as well as positive effects. One of them is the exercise addiction, which can also be defined as a type of addiction. This study was conducted for the purpose of identifying exercise addiction levels of sports science students in terms of different variables in the sample of Kahramanmaras province. The survey method was used in the research as study pattern. The sample consisted of a total of 338 university students, including 191 male and 147 female students, who study at Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty of Sport Sciences. In this study, the data were collected using the “Exercise Addiction Scale” (EAS). The research results show that exercise addiction of participants differs according to age, gender, grade level, department, number of weekly exercise (day), sport branches, sharing exercise status on social media, economic status, budget of exercise variables (p<0.05).

Keywords


 • Abanoz EI. The effect of sports participation and value perception on social media use for private sportscenter. University of Sakarya, Department of Physical Education and Sport Teaching, Discipline of Physical Education and Sport Teaching, Doctoral Thesis. Sakarya, 2018

 • Allegre B, Souville M, Therme P, et al. Definitions and measures of exercise dependence. Addict Res Theory. 2006;14(6):631–46.

 • Altuner D. ve diğ. Madde kullanımı ve suç ilişkisi: kesitsel bir çalışma. Tıp Araştırmaları Dergisi 2009; 7(2): 87-94.

 • Arabacı R, Çankaya C. Beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel aktivite düzeylerinin araştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007; 20 (1): 1- 15.

 • Bamber DJ, Cockerill IM, Rodgers S, et al. Diagnostic criteria for exercise dependence in women. British Journal of Sports Medicine 2003;37:393-400.

 • Baranowski T, Bouchard C, Bar-Or O, Bricker T, Heath G, Kimm SYS, Malina R, Obarzanek E, Pate R,Strong WB, Truman B, Washington R. Assessment, prevalence, and cardiovascular benefits of physical activity and fitness in youth. Med. Sci. Sport. Exerc. 1992; 24: 237-246.

 • Bavlı Ö, Kozanoğlu ME, Doğanay A. Düzenli egzersize katılımın egzersiz bağımlılığı üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2011; 13(2): 150-153.

 • Berczik K, Szabo A, Griffiths M, Kurimay T, Kun B, Urbán R. ve diğ. Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology. Substance Use and Misuse, 2012; 47: 403-11.

 • Berczik K, Szabó A, Griffiths MD, ve diğ. Exercise addiction: symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology. Subst Use & Misuse. 2012; 47(4): 403–10.

 • Bingöl E. Farklı branşlardaki sporcuların egzersiz bağımlılık ve psikolojik sağlamlık düzeylerininincelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla 2015.

 • Bootan JS. Kickboks, taekwondo ve muay thai sporcularının egzersiz bağımlılığının araştırılması. FıratÜniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ, 2018.

 • Borazan H. Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören bayan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri. Niğde Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde, 2015.

 • Büyüköztürk Ş. Deneysel desenler: Öntest-sontest, kontrol grubu, desen ve veri analizi. s. 2, Pegem Akademi, Ankara, 2014

 • Carek PJ, Laibstain SE, Carek SM. Exercise for the treatment of depression and anxiety. Int J Psychiatry Med. 2011; 41 (1): 15–28.

 • Cicioğlu Hİ, Tekkurşun Demir, G, Bulğay C, Çetin E. Elit düzeyde sporcular ile spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin egzersiz bağımlılığı düzeyleri. Bağımlılık Dergisi 2019; 20(1): 1-5.

 • Costa S, Hausenblas AH, Oliva P, Cuzzocrea F, Larcan R. The role of age, gender, mood states and exercise frequency on exercise dependence. Journal of Behaviour Addicttions 2013; 2(4): 216-223.

 • Costa S, Hausenblas AH, Oliva P, Cuzzocrea F, Larcan R. the role of age, gender, mood states and exerciseÇakır B, Toprak İ, Yüksel B. Saha personeli için toplum beslenme programı eğitim materyali. Onur Matbaacılık, Ankara, 2002.

 • Davis C, Claridge G. The eating disorders as addiction: A psychobiological perspective. Addictive Behaviors 1998; 23(4): 463-475.

 • Davis C. Weight and diet preoccupation and addictiveness: The role of exercise. Personality and Individual Differences 1990; 11(8): 823–827.

 • Diekhoff GM. Running amok: ınjuries in compulsive runners, Journal of Sport Behavior 1984; 7(3): 120-Ekiz D. Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodojileri. s.93, Anı Yayıncılık, Ankara, 2003

 • Ersoy G. Sağlıklı yaşam, spor ve beslenme. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayını. Ankara, 1995.Forrest LN, Smith AR, Fussner LM, Dodd DR, Clerkin EM. Using implicit attitudes of exercise importanceto predict explicit exercise dependence symptoms and exercise behaviours. Psychol. Sport Exerc. 2016; 22: 91–97.

 • Freimuth M, Moniz S, Kim, S. Clarifying exercise addiction: differential diagnosis, co- occurring disorders,and phases of addiction. International Journal of Environmental Research And Public Health. 2011; 8: 4069-Gün A. Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin egzersiz bağimlılığı durumlarina göre fizikselaktivite ve vücut kitle indekslerinin karşılaştırılması. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Erzincan, 2018.

 • Hailey BJ, Bailey LA. Negative addiction in runners: A quantitative aproach, Journal of Sport Behavior 1982; 5: 150-154.

 • Hausenblas HA, Downs DS. How Much is Too Much? The Development and Validation of The Exercise Dependence Scale, Psychology and Health 2002; 17: 387- 404.

 • Hausenblas, HA, Fallon EA. Relationship among body image, exercise behavior, and exercise dependence symptoms, Inc. Int J Eat Disord. 2002; 32: 179–185.

 • Karademir T. The Effects of Regular Sports Activities on Exercise Dependence. International Journal of Applied Exercise Physiology 2020; 9(9): 190-197.

 • Karasar N. Bilimsel araştırma yöntemi. s. 79, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2012

 • Kovacsik R, Griffiths MD, Pontes HM, Soos I, De la Vega R, Ruiz R, et al. The role of passion in exerciseaddiction, exercise volume, exercise intensity in long-term exercisers. Int J Ment Health Addict. 2019; 1–12.Lichtenstein MB, Emborg B, Hemmingsen SD, Hansen NB. Is exercise addiction in fitness centers a socially accepted behaviour? Addict. Behav. Rep. 2017; 6: 102– 105.

 • Lichtenstein MB, Larsen KS, Christiansen E, Støving KR, Bredahl TVG. Exercise addiction in team sportand individual sport: Prevalences and validation of the exercise addiction inventory. Addiction Research and Theory, Early Online 2014; 1–7.

 • Nogueira A, Molinero O, Salguero A, Márquez S, Exercise addiction in practitioners of endurance sports: a literature review. Front Psychol 2018; 9: 1484.

 • Özer K. Fiziksel Uygunluk. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2001.

 • Pierce EF, Rohaly KA, Fritchley B. Sex differences on exercise dependence for men and women in a marathon road race. Percept Mot Skills. 1997; 84: 991-994.

 • Polat C, Şimşek KE, Spor merkezlerindeki bireylerin egzersiz bağımlılığı düzeylerinin incelenmesi. (Eskişehir ili örneği). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2015; 15(3): 354-69.

 • Rowland PW, Freedson P. Physical activity, fitness and health in children. A close Look. Pediatrics. 1994; 93(4): 669-672.

 • Seferoğlu SS, Yıldız H. Dijital çağın çocukları: İlköğretim öğrencilerinin Facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma, İletişim ve Diploması Dergisi 2013; 2: 31 – 48.

 • Sellman D. Behavioural health disorders rather than behavioural addictions. Aust. N. Z. J. Psychiatry 2016; 50: 805–806.

 • Szabo A, Griffiths M. Exercise addiction in british sport science students. Int J Ment Health Addiction 2007; 5: 25–28.

 • Szabo A, Griffiths, MD. Exercise addiction in british sport science students. Int J Ment Health Addict 2007; 5(1): 25-8.

 • Tarhan N, Nurmedov S. Bağımlılık- sanal veya gerçek. Timaş, İstanbul, 2011.Taşkent A. Alkol veya madde bağımlıları ile bağımlılığı olmayan bireylerin savunma mekanizmalarıaçısından karşılaştırılması, çocukluk çağı travmaları, disosiyatif yaşantılar ve bağımlılık şiddetinin savunmamekanizmaları üzerindeki etkisinin incelenmesi, Maltepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 2010.

 • Taylor AH. Physical activity, anxiety and stress. Routledge, London, 2000.

 • Tekkurşun Demir G, Hazar Z, Cicioğlu Hİ. Egzersiz bağımlılığı ölçeği (EBÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi 2018; 26(3): 865-874.

 • Tekkurşun Demir G, Türkeli A. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin egzersiz bağımlılığı ve zihinsel dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2019; 4(1): 10-24.

 • Uzun F. Gaziantep Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin egzersiz bağımlılığıdüzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi , Gaziantep, 2020.

 • Vanhees L, Lefevre J, Philippaerts R, Martens M, Huygens W, Troosters T, Beunen G. How to assessphysical activity? How to assess physical fitness? European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2005; 12(2): 102-114.

 • Rehabilitation 2005; 12(2): 102-114

 • Vardar E, Vardar SA, Toksöz İ, Süt N. Egzersiz bağımlılığı ve psikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012; 25: 51- 57.

 • Vardar E. Egzersiz Bağımlılığı. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2012; 21(3): 163-173.

 • Veale D. Does primary exercise dependence really exist? In: Exercise Addiction: Motivation for Participation in Sport and Exercise. British Psychological Society, UK, 1995.

 • Yeltepe H. Egzersiz bağımlılığının tanımlanması ve "Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği-21"in geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2005.

 • Yıldırım İ, Yıldırım Y, Ersöz Y, Işık Ö, Saraçlı S, Karagöz Ş, Yağmur R. Egzersiz bağımlılığı, yeme tutum ve davranışları ilişkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2017; 12(1): 43-54.

 • Zorba E. Yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kongre kitapçığı 2010; 82-85.

                                                                                                    
 • Article Statistics