GENDER IN TURKISH PROVERBS

Author:

Year-Number: 2021-49
Number of pages: 2049-2054
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren feminizmin kuramsal olarak ortaya çıkması ile birlikte toplumsal cinsiyet çalışmaları çeşitli bilgi disiplinlerinde incelenmiştir. Cinsiyet ve dilin yanı sıra kadın-önyargılı ifadelerin fazla olması ve erkek-önyargılı ifadelerin az olmasına özel bir vurgu yapılmıştır. Bu makale, Türk atasözlerinde tasvir edilen kadın ve erkek temsillerini incelemektedir. Bu çalışmanın amacı, atasözlerinin cinsiyetçi olup olmadığını tespit etmek, erkek ideolojilerini ve dünya görüşlerini aktarmaktır. Bu makale aynı zamanda atasözlerinin Türkiye'de kadının rollerini ve statüsünü yansıtma biçimleri arasındaki derin söylemsel ve kültürlerarası bağlantıları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla cinsiyet temelli atasözleri seçilmiş ve anlam araştırması yapılmıştır. Bu makale, dilin sistematik olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini desteklemek için kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmaya kaynaklık eden atasözlerinin seçiminde Ömer Asım Aksoy'un Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü kullanılmış ve bu sözlükte geçen kadın ve erkek ile ilgili olan atasözleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Since the early twentieth century, with the birth of feminism, gender studies have been examined in a variety of disciplines of knowledge. A special emphasis has been placed on gender and language, as well as the abundance of female-biased and paucity of male-biased expressions. The article analyzes the representations of men and women portrayed in Turkish proverbs. The aim of this study is to determine whether proverbs are gendered and convey male ideologies and world views. This paper also seeks to demonstrate the deep discursive and intercultural connections between the ways proverbs reflect women's roles and status in Turkey. With this purpose, gender-based proverbs were chosen and the semantic research was performed. This paper claims that language is used to support gender inequities systematically. Ömer Asım Aksoy's Dictionary of Proverbs and Idioms was used in the selection of proverbs that are the source of this study, and the proverbs related to men and women in this dictionary were examined.

Keywords