FEN BİLİMLERİ LABORATUVARINDA 5S KURALININ UYGULANMASI

Author:

Number of pages: 1120-1128
Year-Number: 2021-45

Abstract

2012 yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesiyle ilgili proaktif yaklaşımlar benimsenmiştir. İSG’de iş kazalarının % 10’nun çalışma ortamından kaynaklandığı bilinmektedir. Çalışma ortamından kaynaklı iş kazalarının nedenlerin başında makineler, ortam düzeni gelmektedir. Çalışma ortamında istenen şartların oluşturulması ve devamlılığının sağlanması için proaktif yaklaşımlarından biri olan 5S kuralı uygulanmaktadır. 5S kuralı sadce çalışma ortamının tertip ve düzenli hale getirilmesinde değil aynı zamanda verimliliğinde artmasında önemli role sahiptir. Bu çalışmada; Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir ortaokuldaki fen bilimleri laboratuvarında İSG uygulamalarının bir parçası olan 5S kuralı uygulandı. 5 adımın dikkatle uygulandığı laboratuvarlardaki ortama bağlı riskler minimize edilerek çalışma ortamı daha ergonomik ve güvenli hale getirildi. Bu sayede ortama bağlı iş kazası riskinin azalması ve verimliliğin daha da artması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

With the enactment of the Occupational Health and Safety (OHS) Law No. 6331 in 2012, proactive approaches have been adopted for the prevention of work accidents and occupational diseases. It is known that 10% of occupational accidents in OHS arise from the working environment. The main reasons of work accidents arising from the working environment are machines and environment layout. In order to create and maintain the desired conditions in the work environment, the 5S rule, one of the proactive approaches, is applied. The 5S rule has an important role not only in making the working environment tidy and orderly, but also in increasing its efficiency. In this study; The 5S rule, which is a part of OHS practices, was applied in a science laboratory at a secondary school affiliated to the Çorum Provincial Directorate of National Education. The work environment has been made more ergonomic and safe by minimizing the risks associated with the environment in the laboratories where 5 steps are carefully implemented. In this way, it is expected that the risk of occupational accidents due to the environment will decrease and productivity will increase further.

Keywords