THE ROLE OF OAU IN AFRICAN CONFLICTS: THE CASE OF MOROCCO-ALGERIAN FRONTIER DISPUTE AND NIGERIAN CIVIL WAR

Author:

Number of pages: 969-976
Year-Number: 2021-45

Abstract

Bu çalışma, Afrika Birliği Örgütü'nün (OAU) kıta kulübünün oluşumunun ilk aşamalarında Afrika çatışmalarında oynadığı çabayı ve rolü incelemeyi amaçlamaktadır. Analizde, bağımsızlığını yeni kazanan Afrika ülkeleri arasında yapay sömürge sınırlarını yasal bir sınır olarak sürdürmenin zorluğu açıkça inceleniyor. Analiz sırasında, makale OAU'nun Fas-Cezayir sınır anlaşmazlığını ve Nijerya iç savaşını yönetmedeki sınırlamaları hakkında açıklıyor. Buna göre, makalenin ilk bölümü, 1963-64 Fas-Cezayir çatışmasının dinamiklerini ve OAU'nun iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının doruğa ulaşmasındaki rolünü açıklamaya adanmıştır. Makalenin ikinci bölümü büyük ölçüde, Nijerya'da Hausa-Fulani, Yoruba ve Ibo arasındaki etnik temelli güç rekabetlerine odaklanıyor ve bunlar daha sonra 1967'de bağımsız Biafra cumhuriyetinin ilanına yol açıyor. Görünüşe göre, ikinci bölümde, OAU'nun Nijerya iç savaşına yaklaşımdaki katkısı ve sınırlılıkları değerlendirilmektedir. İnceleme sürecinde haber kaynakları, süreli yayınlar ve edebiyatın ikincil eserlerinden yararlanılır.

Keywords

Abstract

This study it is intended to examine the effort and role played by the Organization of African Union (OAU) on African conflicts during the early stages of the formation of the continental club. In the analysis the challenge of maintaining artificial colonial frontiers as a legal frontier among the newly independent African countries are clearly observed. During analysis, the paper explains about the limitations of the OAU in managing the Morocco-Algerian frontier dispute and the Nigerian civil war. Accordingly, the first section of the paper is dedicated to explain the dynamics of the 1963-64 Morocco-Algerian conflict and the role of OAU in culminating the frontier dispute between the two countries. The second section of the paper largely focuses on the ethnic based power rivalries in Nigerian among the Hausa-Fulani, Yoruba, and Ibo that later give way for the declaration of the independent republic of Biafra in 1967. Apparently, in the second section, the contribution and limitations of the OAU in approaching the Nigerian civil war is evaluated. In the process of examination news outlets, periodicals, and secondary works of literatures are used.

Keywords