GASTRONOMİ TURİZMİNDE GASTRONOMİK YÜRÜYÜŞ ROTALARI: ESKİŞEHİR GASTRONOMİ YÜRÜYÜŞ ROTASI

Author:

Number of pages: 1109-1119
Year-Number: 2021-45

Abstract

Değişen tüketim anlayışı birçok sektörü değişen tüketici talebini anlamaya zorunlu kılmıştır. Hizmet sektörü olan turizm sektörü de değişen tüketici talebini anlamaya çalışmak zorundadır. Gerek rekabet edebilirlik gerekse turizm gelirinden alınan payın artırılabilmesi rakiplerden farklılaşabilmek adına değişen turist talebine göre alternatif turizm ürününü sunabilmekle karşılanabilmektedir. Son yıllarda, toplumların yeme içme kültürlerini yansıtan gastronomi, değişen turist talepleri arasında önem arz eden bir yere sahiptir. Bu bağlamda, gastronomi turları alternatif turizm faaliyetleri için önemli bir çekicilik unsuru olarak ele alınmaktadır. Gastronomi turlarının gerçekleştirilebilmesi için gastronomik değere sahip unsurların birbirlerine bağlanarak rotalandırılması gerekmektedir. Bu amaçla araştırmanın konusu, çoğunlukla günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapan Eskişehir’de yer alan en az 30 yıllık bir üretim geçmişine /faaliyet süresine sahip yiyecek içecek işletmelerinin yer aldığı gastronomi tur rotasının oluşturulmasıdır. Çalışma kapsamında 22 adet yiyecek içecek işletmesi ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, oluşturulacak gastronomi tur rotasında yer almak isteyen 14 işletmeden elde edilen konum bilgileri aracılığıyla gün içerisinde tamamı yürünerek gezilebilecek tur rotası oluşturulup sonuç haritası elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Changing consumer understanding has forced many sectors to understand the changing demand. Tourism sector, the service sector, has to try to understand the changing consumer demand as well. In order to be able to differentiate from competitors, the ability to increase the share of tourism revenue, both in terms of competitiveness, can be met by offering alternative tourism products according to changing tourist demands. In recent years, gastronomy, which reflects the eating and drinking culture of societies, has an important place among the changing tourist demands. In this context, gastronomic tours are considered as an important attraction for alternative tourism activities. In order for gastronomic tours to be carried out, elements with gastronomic values need to be interconnected and routed. In this context, the subject of the research is the establishment of gastronomical routes in 19 food and beverage operations in Eskişehir, which is mostly hosted by day visitors, with a production of over 30 years. Within the scope of the study, interviews were made with 22 food and beverage businesses tour routes were created that can be walked on during the day using the location information obtained from 14 businesses that wanted to take part in the gastronomy tour route and result map were obtained.

Keywords