RACISIM IN A RAISIN IN THE SUN

Author:

Year-Number: 2021-45
Number of pages: 977-984
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

African American literature developed as a result of the dedication of writers who seek out the most effective means of raising global consciousness about the plight of black people. African American writers re-examined the problem of continued systematic racial discrimination in America, claiming that race continues to be a serious cause of disparity in American society. Lorraine Hansberry's A Raisin in the Sun have found its place in African American literature, with its black characters intending to end social injustices. A Raisin in the Sun, is an illustration of how racism can negatively impact people’s lives. The work focuses on racial inequality in America and African Americans' struggle for equal rights. Since racism is one of the most basic problems of the social organization, the issues that affect black families should be seen in the light of racial relations. From the early nineteenth century to the present, almost all literary works written by African American authors have discussed complicated and interwoven relations of racism and black families. This play focuses on a segregated African American family living on South Side of Chicago. This play also examines the ongoing impact of slavery on African-American communities, as well as the lower/underclass reality that has been hidden and overlooked in the closet of American history.

 

Afrikalı-Amerikalı edebiyatı, siyah insanların içinde bulunduğu kötü durum ile ilgili küresel bir farkındalık yaratmaya çalışan yazarların çabalarının bir sonucu olarak gelişmiştir. Afrikalı Amerikalı yazarlar, ‘ırk’ın Amerikan toplumunda ciddi bir eşitsizlik nedeni olmaya devam ettiğini iddia etmiş ve Amerika'da devam eden sistematik ırk ayrımcılığı sorununu yeniden incelemişlerdir. Lorraine Hansberry'nin A Raisin in the Sun adlı eseri, maruz kaldıkları sosyal adaletsizlikleri sona erdirmeyi amaçlayan siyah karakterleriyle Afrikalı-Amerikalı edebiyatında yerini almıştır. A Raisin in the Sun, ırkçılığın insanların hayatlarını nasıl olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir. Bu eser, Amerika'daki ırksal eşitsizliğe ve Afrika kökenli Amerikalıların eşit haklar mücadelesine odaklanmaktadır. Irkçılık sosyal örgütlenmenin en temel sorunlarından biri olduğu için siyah aileleri etkileyen konular ırksal ilişkiler ışığında değerlendirilmelidir. On dokuzuncu yüzyılın başlarından günümüze kadar, Afrikalı Amerikalı yazarlar tarafından yazılan neredeyse tüm edebi eserler, ırkçılık ve siyah ailelerin karmaşık ve iç içe geçmiş ilişkilerini ele almıştır. Bu oyun, Chicago'nun Güney Yakası'nda yaşayan ırk ayrımına maruz kalmış bir Afrikalı-Amerikalı ailenin yaşamını üzerine odaklanmaktadır. Bu oyun aynı zamanda, köleciliğin Afrikalı-Amerikalı topluluklar üzerindeki devam eden etkisini ve Amerikan tarihinin gizli bölmelerinde saklanan ve gözden kaçan alt sınıf gerçekliğini incelemektedir.

Keywords

Abstract

African American literature developed as a result of the dedication of writers who seek out the most effective means of raising global consciousness about the plight of black people. African American writers re-examined the problem of continued systematic racial discrimination in America, claiming that race continues to be a serious cause of disparity in American society. Lorraine Hansberry's A Raisin in the Sun have found its place in African American literature, with its black characters intending to end social injustices. A Raisin in the Sun, is an illustration of how racism can negatively impact people’s lives. The work focuses on racial inequality in America and African Americans' struggle for equal rights. Since racism is one of the most basic problems of the social organization, the issues that affect black families should be seen in the light of racial relations. From the early nineteenth century to the present, almost all literary works written by African American authors have discussed complicated and interwoven relations of racism and black families. This play focuses on a segregated African American family living on South Side of Chicago. This play also examines the ongoing impact of slavery on African-American communities, as well as the lower/underclass reality that has been hidden and overlooked in the closet of American history.

Keywords