TURİZM COĞRAFYASI PERSPEKTİFİNDEN LUZON ADASININ DOĞAL TURİZM ÇEKİCİLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-43
Language : null
Konu :
Number of pages: 677-717
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Filipin takımadalarının en büyük Dünya’nın ise 17’nci en büyük adası olan Luzon, Filipin Cumhuriyetinin en çok nüfus, en çok sanayi tesisi, en çok liman, en çok tarım arazisi, en çok orman alanı ve en çok turizm merkezi barındıran adasıdır. Bu nedenle hem tarım ve sanayi, hem ulaşım ve ticaret, hem de enerji ve turizm bakımından Luzon, gelişmekte olan bu ülkenin adeta iktisadi ve beşeri lokomotifidir. Bu araştırmada Luzon Adası’nın coğrafi konumu ve fiziki coğrafya özellikleri açıklandığı gibi doğal turizm çekicilikleri ve doğa koruma alanları da kısaca ele alınmıştır. Çalışmada bir yandan adanın başlıca turistik doğal merkezler irdelenmiş, diğer yandan da adanın turizm kaynakları ve turizm potansiyeli resmedilmeye çalışılmıştır. Çalışmada hem adanın başlıca milli parkları, volkanları, şelaleleri, akarsuları, körfezleri, plajları, gölleri ve mağaraları hem de jeomorfolojik, ekolojik ve hidrografik turizm çekicilikleri örnekler verilerek irdelenmiştir. Hem turizm coğrafyası hem de ülkeler coğrafyası odaklı bu araştırmanın öncelikli amacı ülkemizde pek bilinmeyen Luzon Adası’nın doğal turizm çekiciliklerini Türkiye’deki okuyuculara tanıtmaktır.

Keywords

Abstract

Luzon, which is the largest island of the Philippine archipelago and the 17th largest in the world, is the island of the Philippine Republic with the highest population, the most industrial facilities, the most ports, the most agricultural land, the most forest area and the most tourism center. Therefore, Luzon is simply the economic and human locomotive of this developing country in terms of agriculture and industry, transportation and trade, and energy and tourism. In this study, the geographical location and physical geography characteristics of Luzon Island have been explicated, the natural tourism attractions and nature conservation areas have also briefly been discussed. In the present study, while the main touristic natural centers of the island have been examined on the one hand, and the tourism resources and tourism potential of the island have been described on the other hand. In this study, the main national parks, volcanoes, waterfalls, streams, gulfs, beaches, lakes and caves of the island as well as the geomorphological, ecological and hydrographic tourism attractions have been examined through examples. The purpose of this study, which focuses on both countries' geography and tourism geography, is to introduce the natural tourism attractions of this lesser known Island of Luzon in Turkey to its reader in our country.

Keywords


 • Atalay, İ. “Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası”, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2001

 • Atalay, İ. “Resimli ve Haritalı Dünya Coğrafyası”, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2001 Atalay, İ., “Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası”, META Basım, İzmir, 2007

 • Atasoy, E. “Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası”, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2010

 • Atasoy, E. “Kültür Coğrafyası ve Etnocoğrafyanın Temelleri”, Dağişim Yayınları, İstanbul, 2019

 • Atasoy, E. “Muslim Communities in the Philippines from the Perspective of Political Geography and Etnogeography”, Journal of History Culture and Art Research, Vol. 7, No. 2, June 2018

 • Atasoy E. ve Ortega Espaldon M. V. “Bir Küçük Adanın Büyük Turizm Başarısı: Camiguin Adası Örneği”, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Yıl: 2020, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 310-319

 • Atasoy E. ve Alkar, E. (2020). “Filipinler Cumhuriyetinin Turizm Başkenti: Boracay Adası”, Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Aralık 2020, Cilt: 5, Sayı: 6, Sayfa: 68-80

 • Atasoy E. ve Atış, E. (2021). “Panay Island From The Perspective Of Tourism Geography”, International Academic Social Resources Journal (ASR Journal) Year 2021, Vol:6, Issue: 2, Page: 77-96

 • Atasoy E. ve Atış E. (2020) “Tourism Potential Of The Bohol Island”, Idea Studıes Journal, Volume: 6, Issue: 23, Page: 759-774

 • Atasoy E. (2020) “Bohol Denizinin Gizemli İncisi: Panglao Adası”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2020, Cilt 22, Sayı 2, s. 697-716

 • Bayar, S., “Filipinler Ülke Raporu”, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezi, Ankara, 2011

 • Colleen, A. S. “Philippines in Pictures”, Manila, Library of Congress Catakoging, 1967, Cilt 1

 • Düzyol, Tamer, “Filipinler”, Ermağan, İsmail (Editör), “Dünya Siyasetinde Doğu Asya”, Nobel Yayınları, Ankara, 2016

 • Georgiev, P., “Filipinite i Evraziyskata Dıga na Nestabilnost”, Spisanie “Geopolitika”, Broy 6, Sofya, 2005

 • Krıstev, V., “Geopolitika i Geostrategiya na Turizma”, İzdatelstvo “Nauka i İkonomika”, İkonomiçeski Universitet, Varna, 2016

 • Krıstev, V., “Geografiya na Turizma”, İzdatelstvo “Nauka i İkonomika”, İkonomiçeski Universitet, Varna, Lakost, İ., “Geopolitiçeski Reçnik na Sveta”, Izdatelska Kaşta Trud, Sofiya, 2005

 • Lavrov, S. B. & Kaledin, N. V., “Ekonomiçeskaya, Sotsialnaya i Politiçeskaya Geografiya Mira. Regioni i Strani”, İzdatelstvo Gardariki, Moskova, 2003

 • Lopez, M. L., “A Handbook of Philippine Folklore”, Quezon City, The University of the Philippines Press,Lukanov, A., Bojinov, N., Dimitrov, S., “Stranite v Sveta 2005-2006”, İzdatelstvo Gloriya Palas, Sofya,Manuela W. S. “The İmpact of Government Failure on Tourism in The Philippines”, Transport Policy, Volume 43, October 2015, Pages 11-22

 • Özey, R. “Asya Coğrafyası”, Aktif Yayınları, İstanbul, 2008

 • Özgüç, N. “Turizm Coğrafyası. Özellikler ve Bölgeler”. Çantay Kitabevi, İstanbul, 2011

 • Shah K. Gupta V. Edited by Charlotte Boyd “Tourism, the Poor and Other Stakeholders: Experience inAsia”, Overseas Development Institute, Fair Trade in Tourism Project, University of North London, University of North London, UK, Printed by Russell Press Ltd, Nottingham, NG6 0BT, April 2000

 • Timor, A. N. “Güneydoğu Asya. Özellikler. Ülkeler”, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2002

 • http://izverzhenie-vulkana.ru/2020/03/dejstvuushie_vulkany_ostrova_luson.htmlhttps://www.awanderfulsole.com/ https://wanderera.com/

 • https://tr.foursquare.com/v/hoyophoyopan-cave/4db142aa6e81a2637ee7a40d/photos https://www.thepoortraveler.net/2018/03/anawangin-cove/

 • https://web.archive.org/web/20120914060828/ http://www.visitphilippines.org/guide/8_0_37_1_National-Parks-in-Luzon-.%3A-

                                                                                                    
 • Article Statistics