NAR (Punica granatum L.) MEYVE KABUĞU İLE KİTAP SANATLARINDA KULLANILAN ASİTSİZ KAĞITLARIN BOYANMASI

Author:

Year-Number: 2021-44
Number of pages: 924-930
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğal boyar maddeler geçmişten günümüze renklere karşı duyulan özel ilginin karşılığı olarak birçok alanda kullanılmıştır. Yaşanılan ortamı güzelleştirmek ve renklendirmek amacıyla kullanılan boyar maddeler aynı zamanda gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde de kullanılmıştır. Doğadaki bitkilerden elde edilen renklerin doğallığının yanında insan sağlığı içinde zararsız oluşu bu boyar maddelerin kullanımını arttırmıştır. Araştırmanın amacı; kitap sanatlarında kullanılan asitsiz kâğıtları nar meyve kabuğu ile boyamaktır. Nar meyve kabuğu ile mordansız ve tartarik asit, tannik asit, sodyum klorür, potasyum dikromat, potasyum sülfat, demir sülfat ve şap mordanları kullanılarak birlikte mordanlama yöntemiyle (%3, %5, %10, %20 ve %30 oranlarında) asitsiz kâğıtlar boyanmıştır. Nar meyve kabuğu, boyanacak asitsiz kâğıtların ağırlığına göre %100 oranında alınmıştır. Mordansız ve mordanlı olmak üzere toplam 36 adet boyama elde edilmiştir. Boyanmış asitsiz kâğıtların ışık ve sürtünme haslıkları incelenmiş ve subjektif değerlendirmeleri yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Natural dyes have been used in many areas from the past to the present in response to the special interest in colors. Dyestuffs used to beautify and color the living environment have also been used in the food, cosmetic and pharmaceutical industries. Besides the naturalness of the colors obtained from plants obtained from nature, harmlessness in human health has increased the use of these dyes. Purpose of the research; acid-free paper used in book arts is to dye with pomegranate fruit peel. Pomegranate fruit peel and mordant free and acid-free papers (3%, 5%, 10%, 20% and 30%) were dyed using tartaric acid, tannic asid, sodium chloride, potassium dichromate, potassium sulfate, iron sulfate and screed mordant. Pomegranate fruit peel was taken as 100% according to the weight of acid-free papers to be dyed. A total of 36 dyeings were obtained from without mordant and mordant dyeings. The light and friction fastnesses of dyed acid-free papers have been examined and subjective evaluations were made.

Keywords