HAZCI (HEDONİK) TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ERZURUM AVM’LER ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-44
Number of pages: 914-923
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

AVM'ler inşa edildikleri şehirlerde şehrin sosyolojisini değiştirmek ve katkıda bulunmak gibi etkilerde bulunabildikleri gibi tüketicilerin yaşam tarzı ve harcama alışkanlıklarına da önemli ölçüde yön veren kamusal alanlardır. Özellikle günümü şehir yaşamında AVM’ler tüketiciler yahut ziyaretçiler için önemli sosyalleşme ve alışveriş mekânlarıdır. Diğer mekanların müşterileri gibi AVM müşterileri içinde hazcı davranış önemli bir motivasyon unsurudur. Tüketim kapitalizminin ve hazcı tüketim kalıplarının mimari temsilcileri başta Ritzer olmak üzere birçok kuramcı tarafından defaten ortaya konulmuştur. Bu bağlamda daha önce modern ve büyük AVM'leri bulunmayan Erzurum ilinde inşa edilen 2 adet AVM şehrin kültürüne etki ettiği gibi tüketici davranışlarına da etki etmektedir. Bu çalışmanın amacı Erzurum'da inşa edilen Palerium AVM ile Recevco AVM'de tüketicilerin hazza yönelik tutum ve davranışlarını ölçmektir. Çalışmada nicel bir yöntem temel alınarak macera için, fikir edinmek için, başkalarını mutlu etmek için, sosyal amaç için, fırsatları yakalamak için 5 faktör temele alınarak hazcı tüketici davranışları SPSS 22.00 paket program aracılığıyla analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the cities where they are built, shopping malls can affect the sociology of the city, such as changing and contributing, as well as public spaces that significantly shape the lifestyle and spending habits of consumers. Especially in today's city life, shopping malls are important socializing and shopping places for consumers or visitors. Hedonistic behavior is an important motivation factor for shopping mall customers like the customers of other places. The architectural representatives of consumption capitalism and hedonistic consumption patterns have been revealed by many theorists, especially Ritzer. In this context, two shopping malls built in Erzurum province, which did not have modern and large shopping malls before, affect the culture of the city as well as the consumer behavior. The aim of this study is to measure the attitudes and behaviors of consumers towards pleasure in Palerium Shopping Mall and Recevco Shopping Mall built in Erzurum. In the study based on a quantitative method, hedonistic consumer behaviors were analyzed using the SPSS 22.00 package program based on 5 factors for adventure, to get ideas, to make others happy, for social purpose, to seize opportunities.

Keywords