EVLAT SORUMLULUĞUNA DİNİ VE FELSEFİ BAKIŞ

Author:

Number of pages: 1014-1021
Year-Number: 2021-45

Abstract

Bireyin eylemi pek çok kural tarafından belirlenmeye çalışılır. Bu belirlenim mutlak bir yasa ile ya da göreli bir düşünce olarak çıkmış olabilir. Fakat bu belirlenim elbette herkes için geçerli olmak zorunda değil, nitekim zorunlu olması da beklenemez. Çünkü insan kendi eyleminin kararını kendisi verir. Fakat bu kararı verirken elbette doğuracağı sonuçlar bakımından diğer insanları da gözetmesi gerekir. Felsefe tarihi boyunca ahlak felsefesinin önemli bir konusu olan sorumluluk ve eylem arasındaki ilişki ile ilgili kanıtlar, günümüzde de süren bir tartışma konusudur. Özellikle modern toplumla birlikte, öznenin sorumluluğu ve kolektif sorumluluk tartışması daha önemli hale gelmiştir. İnsanlık bir topluluk olarak birlikte yaşamaya başladığından beri, bu toplumu oluşturan bireyler ya da insanların eylemleri topluluk içinde bulunan diğer insanlar için her zaman önemli olmuştur. Çünkü belli bir eylemsellik içinde olan insan, bu eylemsellik ile birlikte belli sonuçların gerçekleşmesine yol açar. Bu nedenle birey ya da kişi eylemde bulunurken kendi eyleminin sorumlusu haline gelir. Fakat bu sorumluluk kendisine ait olduğu gibi diğer kişileri de bu sorumluluğa bağlar.

Keywords

Abstract

The individual's action is tried to be determined by many rules. This determination may have come out by absolute law or as a relative consideration. However, this determination does not have to be valid for everyone, as a matter of fact it cannot be expected to be mandatory. Because one makes the decision of one's own actions. But when making this decision, of course, it has to look after other people in terms of the consequences. Arguments about the relationship between responsibility and action, which has been an important topic of moral philosophy throughout the history of philosophy, are also a subject of ongoing debate today. With modern society in particular, the discussion of the responsibility of the subject and collective responsibility has become more important. Since humanity began living together as a community, the actions of the individuals or people who make up this community have always been important to other people who are in the community. Because a person who is in a certain activism leads to the realization of certain results along with this activism. Therefore, the individual or person becomes responsible for his or her own action while taking action. But this responsibility belongs to him as well as to others.

Keywords