KAYGI BAĞLAMINDA ENGELLİ BİREYE SAHİP EBEVEYNLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2021-43
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 643-647
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aile, içinde bulunan bireylerin kendini huzurlu hissettiği en güvenli alandır. Anne ve babalar çocuklarının sağlıklı bir şekilde doğup büyümesi ve kendi başına bir birey olarak hayata karışmasını temenni ederler. Fakat engelli olarak dünyaya gelen veya sonraki dönemlerde karşılaşılan bir engel aile içinde anne ve babalarda kaygıya sebep olabilmektedir. Engelli bir çocuğun ebeveyni olmak ve bununla birlikte çeşitli psikolojik ve ekonomik destekten mahrum olmak aileler açısından bunaltıcı olabilir. Bu yazıda kaygı bağlamında engelli bireye sahip ebeveynler üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.

Keywords

Abstract

Attachment, which begins in early childhood and affects the individual's entire life, is of critical importance for the individual. The attachment studies that started with Bowlby were later studied by many researchers. With the studies of Ainsworth, attachment styles theory has emerged and the background of the individual's meaning to life has become clear. Studies on attachment theory revealed that attachment plays an important role in understanding the origin of psychological disorders such as anxiety, social anxiety, and social appearance anxiety. In this article, an evaluation will be made on anxiety disorders in the context of attachment styles.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics