AN ASSESSMENT ON THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN MULTINATIONAL COMPANIES

Author :  

Year-Number: 2021-43
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 493-504
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çok uluslu şirketler, iş faaliyetlerini birden fazla ülkede yürütme kabiliyeti ve esnekliğine ve uluslarası pazarların değişken ve çok sayıdaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıya sahip kuruluşlar olarak, insan sermayelerinin yönetimine ekonomik kaynaklarının ve ileri teknolojilerinin yönetimlerine verdikleri kadar önem vermeye özen göstermelidirler. Çünkü, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin önemi ve uluslararası işletme faaliyetlerinin ve operasyonlarının üzerindeki etkisi, çok uluslu şirketler için uluslararası iş ortamında başarı veya başarısızlığın en önemli belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Etkili uluslararası insan kaynakları yönetimi politika ve uygulamalarına sahip olmak büyük önem taşımaktadır, çünkü farklı kültürlerden ve farklı özelliklerden çalışanlar, işletmelerin operasyonlarını düzenli olarak başarılı bir şekilde sürdürmelerinin temel kaynaklarından biridir. Bu bağlamda, bu çalışmada, çok uluslu şirketlerde Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetiminin önemini ve uluslararası iş alanlarındaki faaliyetlerinin başarısını nasıl etkileyebileceğini incelemeyi amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Multinational companies (MNCs), as enterprises that have the ability to carry out their production activities in more than one countries and to respond to the needs of multiple international markets, need to give significant importance to the management of their human capital, as much as the importance they give to the management of their economic resources and advanced technology. The significance of International Human Resource Management (IHRM) and its impact on the management of international operations are recognised as one of the major determinants of success or failure in the global business environment for MNCs. It is crucial to have the ability of effective international human resources management policies and practices since employees from different cultures with different characteristics are one of the critical resources of the enterprises to maintain their operations successfully on a regular basis. In this context, this proposal aims to study the importance of IHRM in MNCs and how it can affect the success of their operations in the international business arena.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics