ALTIN ORAN VE GRAFİK TASARIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 343-349
Year-Number: 2021-42

Abstract

Görsel sanatlar, çatısı altında birçok farklı disiplin barındırmaktadır. Bunlar; resim, fotoğraf, mimari, heykel ve grafik tasarım olarak örneklendirilebilir. Her biri kendi içinde farklı amaçlar ve gereklilikler taşısa da bu disiplinlerin bazı temel ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu ortak özellikler, bazı eserlerde işlevsellik açısından örneklendirilebilirken genellikle biçimsel açıdan görsel algıyı olumlu yönde etkileyen gereklilikler ile karşımıza çıkmaktadır. Sanat tarihinde, görsel algının güçlü bir şekilde gerçekleşebilmesi için doğanın ve doğadaki oranların referans alındığı birçok sanat eseri bulunmaktadır. Gerçekçi bir yaklaşımla yaratılan sanat eserlerinde kullanılan ve insan vücudunda da bulunan mükemmel oranlar; Altın Oran olarak adlandırılmaktadır. Sanat eserlerinde Altın Oran’ın kullanımı, eserin izleyicide yarattığı etkiyi ve algıyı güçlendirmektedir. Bu bağlamda, bir düşünce ya da mesajın görsel olarak yansıtılmasını hedefleyen grafik tasarım alanında yaratılan çalışmalarda da Altın Oran’ın önemi yadsınamaz boyuttadır. Bu çalışmada Altın Oran’ın grafik tasarım alanına yansımaları; sanat tarihinde, görsel sanatlar alanında altın orandan yararlanılarak yaratılan örnek eserlerin referans alınması yoluyla incelenmiş, grafik tasarım alanının spesifik özellikleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

It contains many different disciplines under the roof of visual arts. These can be exemplified as painting, photography, architectural, sculpture and graphic design. Although each has different purposes and requirements, these disciplines have some basic common features. While these common features can be exemplified in terms of functionally in some works, they generally appear with requirements that positively affect visual perception in terms of form. In the history of art, there are many works of art in which nature and the proportions in nature are taken as reference in order to realize a strong visual perception. The perfect proportions used in works of art created with a realistic approach and also found in the human body are called the Golden Ratio. The use of the Golden Ratio in artworks strengthens the effect and perception of the work on the audience. In this context, the importance of the Golden Ratio is undeniable in the works created in the field of graphic design that aim to reflect a thought or message visually. In this study, the reflections of the Golden Ratio in the field of graphic design have been examined by taking the sample works created by using the Golden Ratio in the field of art in the field of visual arts as a reference and evaluated within the framework of the specific features of the graphic design field.

Keywords