ARTUKLU’DAN SELÇUKLUYA DİYARBAKIR’DA İKTİSADİ VE SİYASİ HAYAT

Author:

Year-Number: 2021-41
Number of pages: 299-310
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eski çağlardan beri birçok uygarlıklara ev sahipliği yapan Diyarbakır şehri, ticari özelliğini asırlarca devam ettirmiştir. Türklerin Anadolu topraklarını fethetmesi ve El-Cezire bölgesinde Mardin merkez olmak üzere kurulan Artuklular, bölgede ticareti geliştirmek için yaptığı imar çalışmaları ve beraberinde faaliyete geçirdiği tarım ve sanayi üretiminin arttırılmasıyla bölgenin ticari ve iktisadi olarak gelişmesini sağlamıştır. Daha sonra Anadolu Selçuklu devletinin bölgede Diyarbakır ve çevresine hakim olmasıyla birlikte yaptığı bayındır çalışmaları ile şehri ticaret ve üretim merkezi haline getirmiştir. Üretimi ve ticareti teşvik eden Türkiye Selçukluları şehirde üretimi yapılan çok sayıda tarım, sanayi ve maden ürünlerinin ihracatını komşu ülkelere gerçekleştirerek şehrin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamıştır.

Keywords

Abstract

The city of Diyarbakir, which has been home to many civilizations since ancient times, has continued its commercial feature for centuries. Artuklular, which was established as the mardin center in al-Jazeera region and conquered anatolian lands by Turks, has made the region develop commercially and economicly with its zoning works to improve trade in the region and the increase of agricultural and industrial production it has put into operation with it. Later, the Anatolian Seljuk state dominated Diyarbakir and its surroundings in the region and made the city a center of trade and production with its bayindir works. The Seljuks of Turkey, who encouraged production and trade, exported a large number of agricultural, industrial and mineral products produced in the city to neighboring countries and provided the economic development of the city.

Keywords