SOSYAL SINIF KÖKENİ, EĞİTİMSEL KAZANIM VE DİKEY SOSYAL HAREKETLİLİK İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-43
Number of pages: 775-793
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, eğitimin yukarı doğru dikey sosyal hareketliliğe etkisini tartışmayı amaçlamaktadır. Araştırmalar, eğitim kazanımının sosyal sınıf kökeni ve hareket edilen sosyal sınıf yeri arasındaki ilişkilere nasıl, ne kadar aracılık ettiğini açıklamaktadır. Sosyal sınıf, insanların sosyal hareketlilik şanlarını etkilemektedir. Bütünsel (absolute) hareketlilik, iş-meslek yapısındaki değişmelerin ortaya çıkardığı toplam hareketliliği tanımlamaktadır. Görece hareketlilik ise farklı sosyal kökenlerden gelen insanların farklı “sınıflar”a girme şanslarına işaret etmektedir. Sosyal akıcılık, farklı sosyal kökenlerden bireylerin farklı sınıf durumlarına giriş şanslarının ne kadar eşit olduğu anlamında bir toplumun açıklığının düzeyini göstermektedir. Tartışmalar, sınıf etkilerinin hem eğitim süreçlerinde bireylerin performansı hem bireylerin yetenekleri bakımından işlediğini ileri sürmektedir.

Keywords

Abstract

This article aims to discuss the impact of education on upward social mobility. Researches explain how education attainment mediates the relationship between social class background and social class destination. Social class influence people’s chances of social mobility. Absolute mobility describes the total mobility brought about by changes in the occupational structure. Relative mobility indicate their chances of entering different classes for people from different social origins. Social fluidity refer to the degree of openness in a society in the sense of how equal are chances of access to different class situations for different origins. Arguments suggest that effects of class work through the individual both in terms of the performance of individuals in educational processes and in terms of individual abilities.

Keywords