HAVAYOLU İŞ MODELLERİNİN YAN GELİRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 48-60
Year-Number: 2021-40

Abstract

Havayolu endüstrisinde karlılık, ulusal ve uluslararası etkenlerden kolay bir şekilde etkilenilmesi, yüksek maliyetler ve ağır rekabet koşullarının olması nedeniyle düşük düzeylerde gerçekleşmektedir. Havayolu pazarına, düşük maliyetli taşıyıcıların girmeye başlaması rekabet şartlarını değiştirmeye başlamıştır. Düşük maliyetli taşıyıcılar, maliyetleri düşürmelerine ek olarak daha önce kullanılmayan gelir kaynaklarını kullanarak havayolu pazarında yan gelir kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Havayolu şirketleri, yan gelirler elde ederek toplam gelirlerini ve karlarını artırmak için gelir yönetimi sistemini kullanmaktadırlar. Bu sistem, şirketlerin gelirlerini ve kar oranlarını artırarak havayolu pazarındaki rekabet edebilirliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu çalışmada, yan gelirlerini 2010-2018 yılları arasında açıklayan 25 havayolu şirketinin verileri eğilim yüzdeleri/trend analizi yöntemi ile analiz edildikten sonra değerlendirilmiştir. Verileri analiz edilen havayolu şirketlerinden 23 şirketin yan gelirlerini artırdığı 2 şirketin ise yan gelirlerinde azalma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Farklı havayolu iş modelleri ile faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin yan gelirlerini artırmaları, tüm iş modelleri için yan gelirlerin önemli bir gelir kaynağı olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The profitability in the airline industry is at low levels due to the fact that it is easily affected by national and international factors, high costs and severe competition conditions. As low-cost carriers began to enter the airline market, the conditions of competition began to change. In addition to lowering costs, low-cost carriers have enabled the concept of ancillary income in the airline market by using previously unused revenue sources. Airline companies use the revenue management system to increase their total revenues and profits by earning side income. This system aims to increase the competitiveness of companies in the airline market by increasing their income and profit rates. In this study, the data of 25 airline companies, which announced their ancillary revenues between 2010 and 2018, were evaluated after analyzing with trend percentages / trend analysis method. Among the airline companies whose data were analyzed, it was concluded that 23 companies increased their ancillary revenues and 2 companies decreased their ancillary revenues. Increasing ancillary revenues of companies operating with different airline business models indicates that ancillary revenues are an important source of income for all business models.

Keywords