KARAELMAS POSTASI GAZETESİ

Author:

Number of pages: 2571-2575
Year-Number: 2020-39

Abstract

Bu çalışmada, Maden Kâtipler Derneği tarafından Zonguldak’ta neşredilen Karaelmas Postası gazetesi incelenmektedir. Ankara Milli Kütüphane koleksiyonundan elde edilen gazete nüshalarının incelenmesine dayanan çalışmada, gazetenin yapısı, yazar kadrosu ve yayın ilkelerini ortaya koyan bilgilere yer verilmiştir. Bu bağlamda niteliksel içerik analizi yöntemi izlenerek elde edilen veriler doğrultusunda, gazetenin yayın politikasını ortaya koyan bir çerçeve çizilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, Karaelmas Postası newspaper published in Zonguldak by the Mining Clerks Association is examined. The study, based on the examination of the newspaper copies obtained from Ankara National Library collection, included information revealing the structure of the newspaper, its autor staff and its publishing principles. In this context, in accordance with data obtained by following qualitative content analysis method, a framework was drawn to reveal the publication policy of the newspaper.

Keywords