TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ İLE DİĞER 5 BÜYÜK AVRUPA LİGİNDE OYNAYAN YABANCI FUTBOLCU SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2020-38
Number of pages: 2269-2273
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma 5 büyük Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Liginde oynayan yabancı futbolcu sayılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Almanya Bundesliga Ligi, İtalya Serie A Ligi, İngiltere Premier Ligi, Fransa Lig 1, İspanya La Liga ve Türkiye Süper Ligi dahil edilmiştir. Çalışmada 2019-2020 sezonundaki futbolcu sayıları incelemeye alınmıştır. Yabancı Futbolcu sayılarının verileri transfermrkt sitesinden elde edilmiş ve verilerin yorumlanmasında tanımlayıcı istatistikten yararlanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda Almanya Bundesliga Liginde toplam futbolcu sayısı 517, yabancı futbolcu sayısı 275 (53.2%), İtalya Serie A Liginde toplam futbolcu sayısı 516, yabancı futbolcu sayısı 309 (59.9%), İngiltere Premier Liginde toplam futbolcu sayısı 513, yabancı futbolcu sayısı 333 (64.9), Fransa Lig 1’de toplam futbolcu sayısı 540, yabancı futbolcu sayısı 250 (46,3) ve İspanya La Liga Liginde toplam futbolcu sayısı 486, yabancı futbolcu sayısı da 197 (40.55%) olarak tespit edilmiştir. Türkiye Süper Liginde ise, toplam futbolcu sayısı 520, yabancı futbolcu sayısı 269 (51.7) olarak bulunmuştur. Bu veriler ışığında yabancı futbolcu sayısının en fazla olduğu lig İngiltere Premier Ligi, en düşük olduğu lig ise İspanya La Liga Ligidir. Yine farklı liglerde oynayan yabancı futbolcu sayılarının birbirine benzer olduğu, La Liga ve Lig 1 dışındaki diğer tüm liglerde oynayan oyuncuların %50’sinden fazlasını yabancı futbolcuların oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak Türkiye Süper Liginin Lig kalitesini artırmak için yabancı futbolcu sayısını azaltmanın çok anlamlı bir tercih olmayacağını söyleyebiliriz. Ülkemizde yabancı futbolcu sayısını azaltmak yerine, alt yapıların düzenlenmesinin, tesis kalitesinin artırılmasının, alt yapı ile üst yapılardaki antrenörlerin bilgi ve becerilerinin yükseltilmesinin ve futbolcuların eğitim düzeylerinin artırılmasının ülkemiz futboluna katkı sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte Avrupa’nın en iyi liglerinde bile yabancı futbolcu sayılarının ülkemiz ile benzer olduğu düşünülürse, ülkemiz futbolunun sorununun yabancı kısıtlaması değil, yukarıdaki saydığımız bazı eksiklikler olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

This study was carried out to examine the number of foreign players in the 5 major European League and Turkey Super League. Research Germany Bundesliga League, Italian Serie A League, English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga and Turkey Super League have been included. In the study, football players in the 2019-2020 season were examined. The data of the numbers of foreign football players were obtained from the transfermrkt site and descriptive statistics were used to interpret the data. In line with the data obtained, the total number of players in the German Bundesliga League is 517, the number of foreign players is 275 (53.2%), the total number of players in the Italian Serie A League is 516, the number of foreign players is 309 (59.9%), the total number of players in the English Premier League is 513, the number of foreign players. 333 (64.9), the total number of football players in the French League 1 was 540, the number of foreign players was 250 (46.3), the total number of footballers in the Spanish La Liga League was 486, and the number of foreign players was 197 (40.55%). In Turkey Super League, the total number of 520 players, the number of foreign players in 269 (51.7), respectively. In the light of these data, the league with the highest number of foreign players is the English Premier League and the lowest is the Spanish La Liga League. Considering that the number of foreign football players in the five big European leagues is similar to our country, we can say that the problem of our country's football is not foreign restriction.

Keywords