İNTERNET GAZETE HABERCİLİĞİNDE KADIN CİNAYETLERİNİN SUNUMU: HÜRRİYET, SABAH, SÖZCÜ GAZETELERİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2070-2080
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadına yönelik şiddet son yıllarda tüm dünyada artan bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddet eylemlerinin yaygınlığı, yazılı ve görsel medyada bu olayların sıklıkla haber yapılmasını beraberinde getirmiştir. Medya kadına yönelik şiddet eylemlerini ve kadın cinayetlerini sıklıkla haber yapmaktadır. Çalışma medya ve şiddet ilişkisinin boyutlarını ele alacaktır. Medya ve şiddet ilişkisinin boyutları irdelendikten sonra kadına yönelik şiddetin medyada yer alma biçimi tartışılacaktır. Çalışma medyanın kadın cinayetlerini ele alış biçimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kadın cinayetlerini internet gazeteleri üzerinde ele alacak, internet gazetelerinde çıkan kadın cinayetleri haberlerini eleştirel bir bakışla inceleyecektir. Çalışma, Hürriyet, Sabah ve Takvim gazetelerinin internet sitelerinde yer alan kadın cinayetleri haberlerini söylem analizi yöntemi üzerinden incelemektedir. Söylem analizi eleştirel bir bakışla kadın cinayetlerinin erkek bakış açısıyla haber yapıldığını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda kadınların ataerkil kültürel değerler sistemi üzerinden haber haline getirildiği çalışmada gösterilecektir. Çalışma ilgili gazetelerin internet sitelerinde, 2018-2020 yılları arasındaki kadın cinayetleri haberlerini incelemektedir.

Keywords

Abstract

Violence against women emerges as an increasing problem all over the world in recent years. The prevalence of acts of violence against women brought with it frequent reporting of these incidents in the written and visual media. The media frequently report on acts of violence and murders of women. The study will examine the dimensions of the relationship between media and violence. After examining the dimensions of the relationship between media and violence, the media coverage of violence against women will be discussed. The study aims to examine the media's handling of femicide. The study will examine femicide through internet newspapers and critically analyze the news about femicide in internet newspapers. The study examines the news about femicide on the websites of Hürriyet, Sabah and Takvim through discourse analysis method. Discourse analysis aims to show, with a critical point of view, that femicides are reported from a male perspective. In this context, it will be shown in the study that women are reported on the patriarchal cultural value system. The study examines the news on femicides between 2018-2020 on the websites of the relevant newspapers.

Keywords