EĞİTİMİN TEMEL İŞLEVLERİ BAKIMINDAN SURİYELİ MÜLTECİLERİN EĞİTİMİ

Author:

Year-Number: 2020-38
Number of pages: 2097-2102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada halen ülkemizde yaşayan ve muhtemelen süreç içerinde toplumsal yapımıza entegre olacak olan Suriyeli mültecilerin durumu eğitimin temel işlevleri bakımından sosyolojik, antropolojik olarak ele alınmıştır. Resmi verilere göre yaklaşık 4 milyon civarında Suriyeli ülkemizde yaşamaktadır ve 1 milyon civarında farklı kademelerde olmak üzere Suriyeli öğrenci, öğrenci adayı ya da önümüzdeki süreçte öğrenci olacak çocuk bulunmaktadır. Suriyeli öğrenci nüfusu, nicel olarak bunların eğitimlerinin nasıl yapılacağı ve bu bireylerin topluma nasıl entegre edileceğinden öte, eğitimin temel işlevleri bakımından kendi toplumumuzu, bölgemizi ve dünyayı orta-uzun vadede ilgilendiren daha önemli bir sorundur. Bu bağlamda yapılacak olan formel/enformel eğitimin işlevleri bakımından önemi daha da artmaktadır.

Keywords

Abstract

In the current study, the formal education of the Syrian children living in Turkey who are in the position of refugees under temporary protection was investigated sociologically in terms of the two basic dimensions of social integration. Social integration are regarded in two dimensions as functional and spiritual. According to official data, there are almost 4 million Syrians living in Turkey. The integration of 4 million people to the social structure is a hard process with all its dimensions. Education is the most important instrument of the Integration process. One of the significant functions of formal education is to make the individual a member of community. Being a sociological phenomenon, integration corresponds with the social integration and the objectives of education. While socialization and cultural heritage transfer, as the objectives of education, aims at spiritual integration, the purpose of political function, economic function and the function of developing the individual are functional integration.

Keywords