SURİYELİ MÜLTECİLER ÖZELİNDE TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK POLİTİKALARI

Author :  

Year-Number: 2020-37
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2081-2096
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye, tarihsel süreçte göç almış, göç vermiş ve transit geçiş ülkesi olmuştur. Üç farklı göç tipinin bir arada yaşanması Türkiye için kapsamlı göç politikaları oluşturmayı zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca göç olgusu, 2011 yılında Suriye krizi sonrasında yaşanan kitlesel göç ile ayrı bir önem kazanmıştır. Türkiye’deki geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli sayısı günümüz itibarıyla 3,6 milyonun üzerindedir. Türkiye’de bulunan Suriyelilerin geleceği belirsiz olup, Suriyelilerden kaynaklanan siyasal, sosyal, ekonomik yükler ve güvenlik maliyetleri her geçen gün artmaktadır. Suriyeliler ile ilgili politikalar başta geçicilik temelinde inşa edilmiş olsa da ilk göçten bu yana 9 yılın geçmesi ve her geçen gün Türkiye’ye giriş yapan Suriyeli sayısının artması, geçicilik algısının yerini kalıcılık algısına bırakmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda, Suriyeliler özelinde göç yönetimi konusunda yeni kamu politikaları oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada, Suriyeli mülteciler özelinde Türkiye’nin güvenlik politikaları ele alınmakta ve göç yönetimi alanında yeni kamu politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmak amacıyla güvenlik politikalarına ilişkin birtakım önerilerde bulunulmaktadır. Kalıcılık üzerine inşa edilmiş uzun vadeli bir uyum eylem planı yapılmasının güvenlik anlamında önemli faydalar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Turkey has both sent and received immigrants and been a transit port for them in the course of history. The fact that all these three types of immigration have been experienced has necessitated Turkey to develop extensive immigration policies. In addition, the phenomenon of immigration gained a special importance with the mass migration after the Syrian crisis in 2011. The number of Syrians in Turkey with temporary protection status as of today is over 3.6 million. While the future of Syrians in Turkey remains unclear, the cost of political, social, economic and security related issues regarding the Syrians has been increasing substantially. Although the policies about Syrians were once developed on the basis of temporariness, the facts that it has been 9 years from the first migration and the accelerating number of Syrians entering Turkey have caused a shift in the perception of this policy from temporariness to permanence. In this context, it is necessary to formulate new public policies on migration management specifically for Syrians. This study discusses Turkey's security policies regarding the Syrian refugees, which made a number of recommendations regarding the security policies in the field of migration management in order to contribute to the process of creating new public policy. Making a long-term adaptation action plan built on permanence will provide significant security benefits.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics