ÇİN'İN UZAYDA YÜKSELİŞİ

Author :  

Year-Number: 2020-37
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2033-2045
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çin uzay faaliyetlerinde son dönemde yükselen aktörlerin arasında yer almaktadır. Bunun çeşitli sebep ve sonuçları bulunmaktadır. Soğuk Savaş döneminde SSCB ve ABD uzay aktörleri olarak ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş döneminden sonra ise Çin askeri ve sivil uzay kabiliyetleri ile ABD’nin dikkate değer bulduğu rakipler arasında yer alarak uluslararası uzay politikasında söz sahibi olmuştur. Rusya ile birlikte uzayda silahsızlanma çabalarını uluslararası anlamda savunan Çin, ABD’nin uzayda egemen olmasına da karşıdır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde ABD uzay kabiliyetlerinin hepsini edinmeyi temel amaç kabul etmektedir. Sivil ve bilimsel uzay çalışmalarında da özellikle insanlı uzay uçuşlarında dünyada üçüncü aktör kabul edilmektedir. Çin’in uzay bütçesine bakıldığında bu yükselişin devam edeceği görülmektedir. Bu nedenle söz konusu yükselişin nedenlerini ve sonuçlarını anlamak önemlidir. Çalışmada tarihsel süreç içinde askeri uzay politikası incelenmiş, sivil uzay çalışmaları listelenmiş ve Çin’in uzayda bulunduğu konum değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

China is among the rising actors in space activities recently. This has various causes and consequences. During the Cold War, the USSR and the USA emerged as space actors. After the Cold War, China has had a place in international space policy by being among the competitors that the USA deems remarkable with its military and civilian space capabilities. China, which defends the disarmament efforts in space internationally with Russia, is also against the US domination in space. When evaluated in this context, China considers the main objective to acquire all of US’s space capabilities. It is accepted as the third actor in the world in civil and scientific space studies, especially in manned space flights. When looking at China's space budget, it is seen that this increase will continue. Therefore, it is important to understand the causes and consequences of this rise. In the study, military space policy has been examined in the historical process, civil space studies have been listed and China's position in space has been evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics