TÜRK SİYASAL HAYATINDA YUSUF AKÇURA’NIN YERİ VE ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1901-1912
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yusuf Akçura, Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarttığı fikir akımlarının dünya tarihinde dönüm noktası oluşturmaya başladığı dönemde yaşamış Türk aydınıdır. Öyle ki, yeni oluşmaya başlayan Türk siyasal hayatına dair yayınladığı ‘’Üç Tarz-ı Siyaset’’ başlıklı makalesiyle, fikir akımları hakkında tanımlamalarda bulunmuştur. Akçura, ilgili makalesinde tanımlamış olduğu fikirlerden biri olan Türkçülük fikrini; hayatı boyunca Türk siyasal hayatında işlemiş ve Türk toplumuna aktarmaya çalışmıştır. Akçura’nın Türkçülük fikrine getirmiş olduğu tespitler ve değerlendirmeler ise, bugün dahi Türk siyasal hayatında yer alan Türkçülük fikrini etkilemiş ve siyasal düşünce hayatımızda önemli bir yer tutmuştur. Ayrıca Akçura, Sovyetler Birliğinin dağılması sonrası Orta Asya ve Rusya’nın egemenliğinde bulunan yerlerde yaşayan Türkler ile Türkiye’nin köprü kurmasını sağlayan bir fikir adamı olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

Yusuf Akcura is an intellectual who lived in the period when the stream of ideas that the French Revolution revealed to constitute a turning point in world history. So that he makes definitions about the stream of ideas with his article "Three Kinds of Policy” (Üç Tarz-ı Siyaset) which was published on Turkish political life that has just started to occur. Akcura handles and tries to transfer the idea of Turkism which is one of the ideas he defined in his related article to the Turkish society throughout his life. The findings and evaluations brought by Akçura to the idea of Turkism have influenced the idea of Turkism in Turkish political life even today and has taken an important place in our political thought lives. Also Akcura appears as an idea man who makes a bridge between Turkey and the Turks who live in Central Asia and places which are under the sovereignty of Russia after the disintegration of the Soviet Union.

Keywords