TÜRKİYE KAMU HASTANELERİNDE, SİVİL SAVUNMA ve SEFERBERLİK HİZMETLERİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1838-1854
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

7126 sayılı Sivil Savunma ve Seferberlik Kanunu, ilk defa yürürlüğe girdiği 1958 yılından itibaren, resmi veya özel bütün kurum ve kuruluşların Sivil Savunma esaslarına uygun şekilde yapılanmasını ve hazırlıklara katılmasını sağlamıştır. Bu kanuna bağlı gelişen diğer mevzuat sayesinde ayrıntıları tanımlanmış, sivil savunmayla ilgili görevlilerin yetki ve sınırları belirlenmiştir. Belirli bir büyüklüğe sahip olan bütün müesseseler gibi, kamu hastaneleri de sivil savunmayla ilgili özel bir yapılanma ve hazırlık içinde olmak zorundadır. Resmi kurum ve kuruluşlarda sivil savunma ve seferberlik hizmetleri Sivil Savunma Uzmanlarınca, kadrolu uzmanların bulunmadığı hallerde ise, gerekli şartları taşıyan ve kurum amirince resmen görevlendirilmiş olan Sivil Savunma Amirlerince yürütülmektedir. Güncel duruma bakıldığında, her kurumda farklı dizayn edilen organizasyon şemalarının olduğu görülmektedir. Sivil Savunma ve Seferberlik çalışanlarının, birbiriyle örtüşmeyen amirliklere bağlanması savaş, seferberlik, afet ve acil durum hallerinde yapılacak görevleriN icrasını olumsuz etkileyecektir. Bu makalede kamu hastaneleri uygulamasında sivil savunma ve seferberlikle ile ilişkili görev ve hizmetlerin nasıl yürütüldüğü, potansiyel sorun noktaları ve öneriler üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

The Civil Defense and Mobilization Law No. 7126, since its first entry into force in 1958, has ensured that all public or private institutions and organizations are structured in accordance with the principles of Civil Defense and participate in preparations. Due to the other legislation that has developed under this law, the details have been defined and the powers and limits of Civil Defense officers have been determined. Like all institutions of a certain size, public hospitals have to be in a special structure and preparation for Civil Defense. Civil defense services in official institutions and organizations are carried out by civil defense experts and, where there are no staffed experts, by Civil Defense supervisors who meet the necessary requirements and are officially assigned by the authority supervisor. Attaching Civil Defense and Mobilization employees to incompatible directorates will adversely affect the performance of their duties in cases of war, mobilization, disasters and emergencies. This article will focus on how civil defense and mobilization - related tasks and services are carried out in the practice of public hospitals, as well as potential problem points and recommendations.

Keywords