TERSİNE LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜMÜN, ÜLKE EKONOMİSİNE VE İŞLETMELERE YARARLARI

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1821-1831
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu yüzyıllardır ihtiyacı olduğu durumlarda kaynakları elde etmiş kullanmış ve tüketmiştir. Bu durum tüm nesillerde döngü olarak yaşandığında doğal kaynakların tükenmesine neden olmuş ve çevre zarar görmüştür. Günümüzde kullanılan bütün ürünlerin doğal kaynaklardan elde edilmesi ve kaynakların tükeneceğinin fark edilmesi ile sürdürülebilir gelişim konusunda hem ulusal hem de uluslararası mevzuatlarla yasal yaptırımlar konusunda adımlar atılmıştır. Çalışmamızın amacı, tersine lojistik sayesinde kaynak israfının önleneceği, ülke ekonomisinin güçleneceği ve çevre bilinci ile gelecek nesillere yaşanacak bir dünya bırakılacağı konularına önem verilmesi ve farkındalığın artırılması için öneri sunulmasıdır. Bu çalışmada tersine lojistik faaliyetleri ile geri dönüşümde ülke ve dünya verileri kullanılmış ve ortaya çıkan kazancın sağlayacağı yarar incelenmiştir. Gerek işletmeler gerekse bireyler sürdürülebilir kalkınma ile daha az doğal kaynak, hammadde ve enerji ile daha fazla üretim yapmaya odaklanmışlar ve geri dönüşüm kavramına önem vermişlerdir. Sonuç olarak geri dönüşümle doğal kaynaklar daha az kullanılacak ve maliyetler azaltılacaktır böylece ulusal ve uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü elde edilecektir.

Keywords

Abstract

Human beings have acquired and used resources in situations where they need them for centuries. When this happened as a cycle in all generations, it caused the depletion of natural resources and the environment was damaged. With the realization that all products used today are obtained from natural resources and resources will be depleted, steps have been taken in terms of legal sanctions with both national and international legislation on sustainable development. The aim of our study is to give importance to issues where resource waste will be prevented through reverse logistics, the country's economy will be strengthened and environmental awareness and future generations will be left a world to live in and to offer suggestions to increase awareness. In this study, country and world data were used in reverse logistics activities and recycling and the benefit of the resulting gain was examined. Both businesses and individuals have focused on sustainable development and more production with less natural resources, raw materials and energy, and have given importance to the concept of recycling. As a result, natural resources will be used less by recycling and costs will be reduced, thus achieving a competitive advantage in the national and international markets.

Keywords