KARADENİZ’DE GÖK- TÜRK- BİZANS ELÇİLERİ VE İPEK YOLU

Author:

Year-Number: 2020-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1963-1971
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugün ekopolitik diye adlandırılan devletlerin kurulmasında, güçlenmesinde ve yaşamasında en önemli alanlar ticari yolları ile bağlantılı olanlardır. Ticaret ve siyaset devletlerin vazgeçilmez iki önemli faaliyetleridir. Doğru ve yerinde, ayrıca zamanında icra edilen siyaset bir devletin kollanmasına, korunmasına ve de geniş topraklara sahip olmasına vesile olacaktır. Aksi halde ise devletin yok olması mukadderdir. Ticaret faaliyeti de zamanında hamle, cesaret, diplomatik ilişkiler geliştirme v.b atılımlar bir devleti siyasette belirttiğimiz olumlu ya da olumsuz olarak etkileyecektir. İki kavramın dış ilişkilerde birçok zaman paralel yürüdüğünü tarihi bilgilerimiz bize sunmaktadır. Bu nedenle 19. Yüzyılda adı konulan “ İpek Yolu” ticari etkinliği de siyasetin en önemli malzemesidir. Yolun ana ya da yan kollarının geçtiği bütün ülkeler doğal olarak ya iyi ilişkiler kurmak ya da gerginlik siyaseti içerisinde olmuşlardır. Savaşlara da neden olduğu da görülmektedir. Gök-Türk ve Bizans Devletlerinin bu yol ile ilgili olumlu siyasi ilişkileri olmuştur. Bu ilişkilerde Anadolu’nun Karadeniz bölümündeki zorlu yolları kullandıkları tarihçiler kaynaklara dayanarak vurgulamaktadırlar. Biz bu yol ile ilgili bir tahmin yürütmeye çalıştık. Çünkü Trabzon sonrası karanlık görünmektedir. Daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. Yöntemimiz kaynak tarama ve bu tarama sonucu elde edilen bulgular üzerinden derleme biçiminde olacaktır. Ana kaynaklardan yararlanıldığı gibi çağdaş yazarların kitap, makale türü çalışmalarından azami ölçüde yararlanılmak şeklindedir.

Keywords

Abstract

Today, the most important areas in the establishment, strengthening and survival of states called eco-political are those connected with commercial routes. Trade and politics are two indispensable activities of states. Politics that are carried out correctly and in a timely manner will be instrumental in protecting, protecting and owning vast lands for a state. Otherwise, the state is destined to disappear. In commercial activity, timely moves, courage, development of diplomatic relations, etc. will affect a state positively or negatively as we have stated in politics. Our historical knowledge that the two concepts have run parallel in foreign relations for many times provides us. For this reason, the commercial activity of the "Silk Road", which was named in the 19th century, is the most important material of politics. Naturally, all countries through which the main or side arms of the road have been in good relations or a politics of tension. It is also seen that it causes wars. The Gök-Türk and Byzantine States had positive political relations regarding this road. In these relations, historians emphasize the difficult roads in the Black Sea part of Anatolia based on the sources. We tried to make a guess about this path. Because it looks dark after Trabzon. More research is needed. Our method will be in the form of resource scanning and compilation based on the findings obtained from this scan. Using the main sources, it is in the form of making maximum use of the book and article studies of contemporary authors.

Keywords