MEDIA AND CONSUMPTION IN JON DELILLO’S WHITE NOISE

Author :  

Year-Number: 2020-37
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 1930-1935
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Don Delillo’nun White Noise (Beyaz Gürültü) romanını anlamak için ‘beyaz gürültü’ tanımını bilmek gereklidir. Bu kavram, elektrikli cihazların yaydığı seslerin toplamına denir. Bu seslerin bazıları algılanabiliyorken diğerleri var olmasına rağmen algılanamaz. Sesin rengi "beyaz" olarak kabul edilir, çünkü ışığın görülebilir dalga boylarının toplamı olan ‘beyaz ışık’ ile eşanlamlıdır. Televizyonların, radyoların ya da diğer elektrikli cihazların ürettiği sesler ‘beyaz gürültü’ olarak kabul edilir ve kitapta baskın olan bu seslerdir. Roman, medya merkezli bir topluma dayanır. Romanda atıfta bulunulan medyadan kasıt daha çok radyo ve televizyon olmakla birlikte zaman zaman dergilerden de bahsedilir. Bu medya araçları, adeta evin bir üyesi gibi tanıdık hale gelmek suretiyle insan üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Roman boyunca medya aracılığıyla verilen bilgiler, insanların her türlü bilgiye medya aracılığıyla erişebilmesi nedeniyle ön plana çıkar. Romanın merkezinde yer alan 'beyaz gürültü' kavramı, tarafsız ve cisimleştirilmiş bir medya konuşması, aynı zamanda fazladan bir veri ve medyaya doymuş bir toplumdan gelen sınırsız entropik bir bilgi bolluğunu ima eder. Romandaki insanlara verilen bilginin miktarı o kadar aşırıdır ki artık insanların davranışlarını dahi kontrol etmeye başlamaktadır. Gladney ailesinin evinde birden fazla televizyon olması ve radyonun da sürekli açık olmasından dolayı, bu makalede ilk olarak radyo ve televizyon medya araçlarının insanlar üzerindeki etkileri incelenecektir. Amaç, bu teknolojik cihazların kişinin psikolojisini ve insanların yaşamlarını nasıl etkilediğini göstermektir. Bu ilk bölümde Babette, Murray Jay Siskind, Heinrich ve Jack gibi medyanın etkilerini kişiliklerinde ve davranışlarında özellikle gösteren belli karakterlere odaklanılmaktadır. İkinci bölümde tüketim konusu işlenecektir. Yukarıda belirtildiği gibi tüketim medyayla ilgilidir. Geçmişte yalnızca radyo ticari amaçlarla kullanılırken şimdilerde televizyon da gelişmiş ve her ikisi de tüketicilikte ve tüketimde büyük rol oynamaktadır.

Keywords

Abstract

To understand the novel White Noise by Don Delillo, one should know the definition of “white noise”. It is the collection of sounds that electrical devices emit. Some of these sounds are perceptible, while others are not – yet they still exist. The colour of the sound is considered “white” because it is synonymous to white light, which is a collection of visible wavelengths of light. The sounds which TVs, radios, or any other electrical devices produce are considered white noise, and it is these sounds which are dominant in the book. The novel is based on a media-centred society. The media referred to in the novel is generally radio and TV, however, sometimes it shifts to magazines. These media have a great effect on human beings, with each type becoming as familiar as a family member within a household. Throughout the novel, information given through the media takes centre stage as people can access all types of information via the media. The very notion of ‘white noise’ that is so central to the novel implies a neutral and reified media speech, but also a surplus of data and an entropic blanket of information glut which flows from a media-saturated society. The amount of information provided to the people in the novel is so excessive that it begins to control even their behaviours. In this essay, firstly, the effects of radio and TV media on people will be analysed since in the Gladney family home there are multiple television units, and the radio is turned on all the time. The aim is to show how these technological devices affect a person’s psychology and the lives of people. This first part will focus on certain characters that particularly show the effects of media on their personalities and behaviours such as Babette, Murray Jay Siskind, Heinrich, and Jack. In the second part, the theme of consumption will be covered. Consumption is related to the media as indicated at the above. In the past, it was only radio that was used for commercial purposes, but now that television has developed, they both play a large role in consumerism and consumption.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics